คัดลอกลิงค์

ความรู้

บุคคล 3 กลุ่มที่ต้องปรับตัวกับการเรียนออนไลน์ในปีการศึกษา 1 / 2563

Ch.Chalao
Ch.Chalao
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Ch.Chalao
แจ้งตรวจสอบ
บุคคล 3 กลุ่มที่ต้องปรับตัวกับการเรียนออนไลน์ในปีการศึกษา 1 / 2563

จากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด19 ทำให้สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการเลื่อนเปิดเทอมและในภาคเรียนที่ 1 / 2563 จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งล่าสุดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการกำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งมีการเรียนผ่านโทรทัศน์ 50 นาที และอีก 10 นาทีเป็นการสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนด้วยระบบโทรศัพท์ Line  Facebook หรืออื่น ๆ

dltv ออนไลน์ข้อมูลจาก   https://dltv.ac.th/

รูปแบบที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รูปแบบการเรียนการสอนก็จะเป็นระบบทางไกลผ่านออนไลน์ Online Realtime learning (obec tv 13 ช่อง) ซึ่ง 30 นาทีแรกผ่าน VTR จากครูต้นแบบ และ 20 นาทีหลังผ่านศูนย์วิชาด้วย Video conference

Advertisement

Advertisement

Obec TV ถ่ายทอดสด ข้อมูลจากhttp://www.obectv.tv/index.html

กลุ่มบุคคลที่จะต้องเตรียมตัวรับมือหรือปรับตัวเพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวก็คือ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องมีการเตรียมตัวดังต่อไปนี้
1. นักเรียน การปรับตัวของนักเรียนตามปกติเมื่อโรงเรียนเปิดเทอมก็ต้องมีการตื่นเช้าแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยรถรับส่งหรือผู้ปกครองไปส่งแต่ถ้าเป็นภาคเรียนที่ 1 /  2563 ก็จะต้องเรียนอยู่ที่บ้านด้วยระบบออนไลน์สิ่งต้องปรับตัวก็คือ

 • เตรียมดูตารางเรียนไว้ก่อนล่วงหน้า 1 วัน
 • ศึกษาเอกสาร ใบงาน ล่วงหน้า
 • เช็ครายชื่อตามระบบที่ครูได้จัดเตรียมไว้
 • เข้าเรียนติดต่อสื่อสารกับครู ถ้าเป็น ม.ปลายก็จะได้มีการออนไลน์กับครูประจำวิชา
 • สรุปเนื้อหาความรู้จากที่ได้เรียน ส่งงานครูในรูปแบบต่าง ๆ

Advertisement

Advertisement

เรียนอยู่บ้านภาพจาก  Pixabay

2. ผู้ปกครอง ถ้าเป็นวันเป็นเรียนปกติของทุกปีก็ต้องตื่นเช้าก็จะส่งลูกไปโรงเรียนหรือไปส่งที่รถรับส่งแต่ภาคเรียนที่จะมาถึงนี้ก็ต้องมีการปรับตัวกันหน่อยซึ่งในส่วนของผู้ปกครองนั้นต้องเตรียมตัวเยอะเหมือนกันโดยเริ่มจาก

 • การเตรียมสถานที่เรียนให้ลูกของตนเองที่บ้านรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการเรียนไม่ว่าจะเป็นทีวี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตถ้าจะมีได้
 • ศึกษาทำความเข้าใจกับแผนการเรียน ตารางเรียนของลูก
 •  ติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอน ผ่านทางระบบต่าง ๆ เช่น Line Facebook หรืออื่น ๆ
 •  พบปะครูในกรณีมีข้อจำกัด

learn from home2ภาพจาก  Pixabay

3. ครูผู้สอน ปกติถ้าสถานการณ์ปกติครูก็จะมีการเตรียมการเรียนการสอนเพื่อสอนนักเรียนที่โรงเรียนในห้องเรียนตาม   ตารางที่ได้มีการจัดไว้แต่ด้วยเหตุโควิด19 ก็ต้องมีการปรับตัวมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น

Advertisement

Advertisement

 • การสำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองรายบุคคล
 • ศึกษาตารางการออกอากาศในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมเอกสารต่าง ระบบเช็คชื่อ ใบงาน แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียน
 • ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนผ่านเครื่องมือต่าง เช่น Line Facebook หรืออื่น
 • ทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนผ่าน Video conference
 • พบปะนักเรียนพร้อมทั้งรับส่งงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน

online learn                                                                                           ภาพจาก  Pixabay

จากปัญหาต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเนื่องจากโรคไวรัสโควิด19 ก็ต้องทำให้หน่วยงานด้านการศึกษาต้องป้องกันความปลอดภัยให้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยลดการติดเชื้อและลดการแพร่เชื้อดังกล่าว การจัดการวางแผนในรูปแบบการเรียนออนไลน์ต้องมีการปรับตัวกันอย่างมากทั้งนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและครูผู้สอน ต้องปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการศึกษาที่ได้มีนโยบายลงมา การจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวถ้าได้มีการวางแผนที่ดี ทุกฝ่ายมีความพร้อมก็จะทำให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างดีมีคุณภาพ ซึ่งหลายหน่วยงานต้องร่วมมือกันตลอดจนมีการกับกับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1 / 2563 เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และสามารถติดตามบทความเกี่ยวกับแหล่งเรียน Online ฟรีอื่น ๆ ได้ โดยคลิกที่ https://bit.ly/2LI0hpw

เครดิต : ภาพปก www.canva.com

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพโดยนักเรียน

ภาพที่ 3 www.Pixabay.com

ภาพที่ 4  www.Pixabay.com

\ภาพที่ 5  www.Pixabay.com

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด