ความรู้ ในดุสิต

หมวดหมู่

ใน

จาก

คุณไป "หอสมุดแห่งชาติ" ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?

คุณไป "หอสมุดแห่งชาติ" ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?

คุณไปหอสมุดแห่งชาติครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่           ในสมัยก่อนผมเป็นคนเหนึ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าห้องสมุดบ่อยครั้งและสถานที่หนึ่งที่ต้องไปอยู่เป็นประจำคือ “หอสมุดแห่งขาติ” ผมจำได้ว่าในยุคที่ไม่ม
100