ความรู้ ในเสาชิงช้า

หมวดหมู่

ใน

จาก

พาชมวังเก่า 'กรมพระสมมตอมรพันธุ์' ซ่อนตัวกลางชุมชน

พาชมวังเก่า 'กรมพระสมมตอมรพันธุ์' ซ่อนตัวกลางชุมชน

เรื่องและภาพ โดย วรกร เข็มทองวงศ์    ในย่านเกาะรัตนโกสินทร์นั้น มีเรื่องราวและเรื่องเล่าในวันวานมากมาย เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจใคร่รู้ ไม่ว่าจะเป็น วัดวาอาราม อาคารต่าง ๆ รวมทั้งวังที่ประทับของเหล่
472