คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

เที่ยววัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ดาริน
ดาริน
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ดาริน
แจ้งตรวจสอบ
เที่ยววัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

            สวัสดีค่ะผู้อ่านที่น่ารัก เราจะพาไปเดินเล่นชมความสวยงามของเขตเมืองเก่าพระนคร เที่ยววัด ไหว้พระ ขอพร ทำบุญ ชมความงดงาม สถาปัตยกรรมกันที่ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ไปกันเลยค่ะ

วัด                            วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดวัด

           เรามารู้จักวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กันค่ะ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความงดงามในด้านสถาปัตยกรรมและจิตกรรมฝาผนัง  เป็นการผสมผสานระหว่างตะวันตก ไทยและจีน ได้อย่างมีเอกลักษณ์สวยงาม ซึ่งเดิมเป็นวัดใหม่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดรังสีสุทธาวาส ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างและทำการทะนุบำรุงบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ และถือว่าวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีสำคัญวัดหนึ่งของไทยเลยค่ะ

Advertisement

Advertisement

 

วัด

          พระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ก่อสร้างบูรณะสร้างขึ้นใหม่ โดยรูปสัตว์ที่ตั้งอยู่บนพระเจดีย์เหนือซุ้มประจำทิศของพระเจดีย์ใหญ่นั้นหมายถึง ดินแดนรอบราชอาณาจักรไทยและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงพระผนวชและได้เสด็จมาประทับที่วัดนี้เป็นครั้งแรกก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์

วัด          จิตรกรรมฝาผนังวิหาร  เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นฝีมือลูกศิษย์ของขรัวอินโข่ง เรื่องราวในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระศาสดาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาพจิตรกรรมในห้องพระศรีศาสดาและจิตกรรมให้ห้องพระไสยามีความสวยงามมากๆ เลยค่ะ

Advertisement

Advertisement

วัดวัดภาพถ่ายโดยผู้เขียน

          หากใครมีโอกาสหรือได้แวะเวียนไปแถวพระนคร ข้าวสาร หรือบางลำพู ก็อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามของวัดบวรนิเวศวิหารกันนะคะและจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถเดินชมความสวยงามของวัดได้อย่างสบายๆเลยค่ะ ช่วงนี้ไม่มีทัวร์ ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเดินชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะ ความงดงาม และเดินถ่ายภาพได้อย่างเต็มที่ หากใครไปก็ปฏิบัติตามกฎข้อปฏิบัติ รักษาความสะอาด ดูแลและป้องกันตนเองด้วยนะคะ เพื่อความปลอดภัยค่ะ

 

การเดินทาง

โดยรถประจำทางสาย 3,9,64,65,53,56,68,127,516

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ที่ตั้ง 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0 2282 8303, 0 2281 6427

เว็บไซต์วัด : www.watbowon.com

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด