ความรู้ ในข้าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ห้องสมุดแห่งวัดบวรฯ แหล่งเรียนรู้สุดอลังที่ชาวพุทธต้องทึ่ง

ห้องสมุดแห่งวัดบวรฯ แหล่งเรียนรู้สุดอลังที่ชาวพุทธต้องทึ่ง

เมื่อครั้งที่ไปไหว้พระที่วัดบวรนิเวศวิหาร ตรงถนนพระสุเมรุ ขณะที่กำลังเดินเล่นไปรอบๆ วัด พลันไปสะดุดกับตึกนึงที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านหลังของวัด สวยมาก ตึกที่ว่านี้คือตึกมนุษยนาควิทยาทาน พอรู้ว่าตึกนี