คัดลอกลิงค์

ความรู้

On the way to หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ

Tippy on the way
Tippy on the way
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Tippy on the way
แจ้งตรวจสอบ
On the way to หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ

หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในอาคารสุดคลาสสิคสีเหลือง บริเวณสี่แยกคอกวัว อาคารหลังนี้ถูกนำมาปรับปรุงเป็นห้องสมุดสำหรับประชาชน เนื่องจากในปี พ.ศ. 2556 กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก (World Book Captital) จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทำให้กรุงเทพฯ ต้องดำเนินการจัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพฯ ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครด้วย 


จากพันธกิจดังกล่าว หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ จึงถูกออกแบบมาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เปลี่ยนแนวห้องสมุดเดิมๆ ไปอย่างสิ้นเชิง ที่นี่เปิดให้บริการในวันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น. ส่วนวันอาทิตย์เปิดให้บริการเวลา 09.00 - 20.00 น. หยุดทุกวันจันทร์  

Advertisement

Advertisement


ผู้ที่เข้ามาใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพฯ จำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการผ่านประตู ส่วนชาวต่างชาติหรือผู้ที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาก็สามารถนำบัตรที่ทางราชการออกให้ มาแลกบัตรสำหรับผ่านประตูเข้าหอสมุดได้


หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ แบ่งออกเป็นชั้นต่างๆ ดังนี้


ชั้นที่ 1 : พื้นที่จุดบริการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ จุดบริการคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตฟรี หนังสือในชั้นนี้ จะเน้นหนังสือท่องเที่ยว หนังสืออาหาร หนังสือสุขภาพ ส่วนนิตยสาร วารสารและหนังสือพิมพ์จะมีโซนแยกไว้ต่างหาก รวมทั้งมีหนังสือเบรลล์ และหนังสือเสียงด้วย ด้านในของชั้น 1 มีนิทรรศการกว่าจะเป็นเมืองหนังสือโลกให้ได้ศึกษาความเป็นมาของหอสมุดแห่งนี้กันด้วย
ชั้น 1นิทรรศการชั้น 1
ชั้น M : ชั้นนี้เป็นชั้นลอย พื้นที่สำหรับเด็กโดยเฉพาะ มีหนังสือเด็กและวรรณกรรมเยาวชน ทั้งยังมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมสำหรับเด็กด้วย

Advertisement

Advertisement

ชั้น M
ชั้น 2 : สำหรับชั้นนี้มีหนังสือหลากหลายแนว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งนวนิยายและเรื่องสั้นก็มีอยู่ในชั้นนี้ ชั้น 2 นี้มีพื้นที่อ่านหนังสือที่บรรยากาศดี น่านั่ง พร้อมโคมไฟส่วนตัวให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอ่านหนังสือในบ้าน และยังมีห้องส่วนตัวขนาดใหญ่ จำนวน 4 ห้อง สำหรับรวมกลุ่มอ่านหนังสือหรือทำรายงานกลุ่มด้วย
ชั้น 2ที่นั่งอ่านหนังสือ
ชั้น 3 : พื้นที่นี้เป็นส่วนที่จัดแสดงนิทรรศการกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ ตามแนวพระราชดำริ และนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังมีโซนหนังสือพระบรมราชจักรีวงศ์ หนังสือพระราชนิพนธ์
ชั้น 3นิทรรศการ ชั้น 3
ที่นี่จึงเป็นอีกสถานที่แนะนำสำหรับชาวกรุงเทพในการค้นคว้า หาความรู้ แล้วคุณจะพบว่าโลกแห่งการอ่านหนังสือเปลี่ยนไป ทุกการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

Advertisement

Advertisement


Tips :


หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เนื่องจากที่นี่ไม่มีที่จอดรถ การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถประจำทาง ลงป้ายสี่แยกคอกวัวค่ะ


ภาพประกอบโดย Tippy on the way

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด