คัดลอกลิงค์

สุขภาพ

แนะนำ แบ่งปันประสบการณ์ ณ คลินิกสูงวัยสุขภาพดี 2

187
newwriter
newwriter
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก newwriter
แจ้งตรวจสอบ
แนะนำ แบ่งปันประสบการณ์ ณ คลินิกสูงวัยสุขภาพดี 2

          สำหรับในตอนที่ 2 นี้เราจะมาแบ่งปันกันต่อ ในเรื่องของการประเมินสุขภาพเบื้องต้นแบบองค์รวมนะคะ ณ คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีแห่งนี้ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นคลินิกที่มีความเป็นเลิศในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ในเบื้องต้นนี้จะมากล่าวกันถึงการดูแลทางสภาพทางร่างกายกันก่อน ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการตรวจร่างกายหรือที่เรียกกันว่า Physical Examination โดยมีการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและเป็นสากล อย่างเครื่องที่มีชื่อ เรียกว่า In Body ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด  วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบภายในร่างกายของมนุษย์ โดยองค์ประกอบในร่างกายที่ถูกวัดวิเคราะห์นั้น ได้แก่ ปริมาณน้ำภายในร่างกาย โปรตีน เกลือแร่ มวลไขมัน รวมไปถึงมวลกล้ามเนื้อที่อยู่ในร่างกาย และปริมาณแร่ธาตุในกระดูก หรือที่เรียกว่า Bone mineral content ด้วย

Advertisement

Advertisement

           การใช้เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์นี้ ทำได้ง่าย ๆ ด้วยการขึ้นไปยืนบนตำแหน่งที่กำหนดบนเครื่อง ป้อนข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุ เพศ และความสูง ลงไปบนหน้าจอ จากนั้นเครื่องก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบของร่างกาย แสดงออกมาให้เห็นเป็นค่าน้ำหนักตัว (Weight) มวลกล้ามเนื้อ (Skeletal Muscle Mass) มวลไขมันภายในร่างกาย (Body Fat Mass) โดยจะแปรผลออกมาเป็นตัวเลข ให้เราทราบถึงปริมาณองค์ประกอบต่างๆ ในร่างกายว่ามีค่าเท่ากับเท่าไร ช่วงเกณฑ์ที่เหมาะสมนั้นมีค่าเป็นเท่าไร ซึ่งก็จะทำให้สามารถทราบได้ว่า ในขณะนี้เรามีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือไม่ มีปริมาณมวลกล้ามเนื้อ มวลไขมันมากน้อยเพียงใด อยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน โรคไขมันสูง หรือมีมวลกล้ามเนื้อน้อยเกินกว่าที่ควรจะมีหรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากทราบข้อมูลส่วนนี้แล้ว ก็จะสามารถทำการวางแผน ควบคุม ป้องกัน และรักษาสุขภาพได้อย่างถูกต้อง โดยอาจทำได้ด้วยการเพิ่มปริมาณมวลกล้ามเนื้อ ลดปริมาณมวลไขมันในร่างกาย ทั้งนี้ ในการกระทำดังที่กล่าวนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล และสร้างความแข็งแรงให้เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ ที่จะเป็นผู้กำหนดวิธีการดูแล ให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติตัวต่อผู้รับบริการ

Advertisement

Advertisement

           ยกตัวอย่างเช่น มีการควบคุมอาหารให้ได้รับสารอาหารทั้งในประเภทและปริมาณที่เหมาะสม และเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับพยาธิสภาพของแต่ละบุคคล โดยในที่นี้จะแสดงถึงวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  4 ประเภทด้วยกัน คือ

Advertisement

Advertisement

       1. Cardio Exercise เป็นการออกกำลังกายด้วยการทำอะไรก็ได้ ไม่เน้นความหนักเบา แต่ต้องทำให้ต่อเนื่องนานเกิน 30 นาทีขึ้นไป ตัวอย่างเช่น การเดิน หรือปั่นจักรยานอยู่กับที่ การออกกำลังกายแบบนี้ จะช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดมวลไขมัน (Body Fat Mass) และคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ได้

การเดินออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

        2. Strength Training หรือ Weight Training เป็นการออกกำลังกายในกรณีที่ผู้สูงอายุมีมวลกล้ามเนื้อน้อย จึงต้องการน้ำหนักเพิ่มเข้ามา เพื่อให้มีแรงต้านช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ ตัวอย่างเช่น การยกน้ำหนักหรือยกดัมเบล 10 ครั้ง 3 เซต เป็นต้น

ดัมเบลสำหรับการออกกำลังกายแบบ weight training

       3. Stretching Warm up and Cool down เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ด้วยการยืดเหยียดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ลดการบาดเจ็บ และการสร้างกรดแลคติก ที่ทำให้เกิดการเมื่อยล้าได้ ตัวอย่างเช่น การขยับปลายเท้าหรือส้นเท้าขึ้นลง การย่ำเท้า เตรียมกล้ามเนื้อ ซึ่งควรยืดเหยียดก่อน และหลังออกกำลังกาย 5-10 นาที

stretching warm up and balance exercise

        4. Balance Exercise เป็นการออกกำลังกายเพื่อฝึกการทรงตัว จุดสมดุลของร่างกาย จะเน้นเรื่องการถ่ายน้ำหนัก ตัวอย่างเช่น การยืนต่อเท้า ยืนขาเดียว การลงน้ำหนัก การเขย่งส้นเท้า การกระดกหน้าเท้า เป็นต้น

            และในตอนต่อไปจะเป็นการดูแลในส่วนใดนั้น อยากให้รอติดตามกันต่อไปนะคะ เพราะในทุกเรื่องที่นำมาแบ่งปันนั้น ล้วนเป็นเรื่องที่ทางคลินิกแห่งนี้ ให้ความสำคัญและได้ทำการตรวจวัดประเมินให้กับผู้สูงวัย เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีได้ค่ะ

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด