ข่าวสาร ในลุมพินี

หมวดหมู่

ใน

จาก

ชาวสวนลุมเฮ! ลานออกกำลังกายเปิดเพิ่ม

ชาวสวนลุมเฮ! ลานออกกำลังกายเปิดเพิ่ม

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นี้ สถานประกอบการประเภทบริการ และสถานที่ที่มีการสัมผัสหรือจุดสัมผัสร่วมกันถูกปิดชั่วคราว เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ ใน กทม. ก็มีประกาศสั่งปิดสถานที่เป