คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ขอพรพระนอน ณ วัดโพธิ์

The Brown Tea
The Brown Tea
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก The Brown Tea
แจ้งตรวจสอบ
ขอพรพระนอน ณ วัดโพธิ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันว่า วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 วัดโพธิ์เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่รวบรวมความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรม

วัดโพธิ์

                                                                                  ภาพประกอบถ่ายโดยผู้เขียน

เมื่อกล่าวถึงวัดโพธิ์ หลายท่านอาจนึกถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่แสดงท่าทางดัดตนอันถือเป็นการผ่อนคลายอิริยาบถ แก้อาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกาย บางท่านอาจนึกถึงตำนานยักษ์วัดโพธิ์ที่ตีกับยักษ์วัดแจ้ง ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นโล่งเตียนจนเป็นที่มาของการเรียกพื้นที่นั้นว่าท่าเตียน หรือบางคนอาจพาลนึกถึงจารึกวัดโพธิ์ หรือตำราเวชเชตุพนที่เป็นศิลาจารึกความรู้ทางด้านการแพทย์ต่างๆ

Advertisement

Advertisement

ฤาษีดัดตน                                                                   ขอขอบคุณภาพประกอบจาก https://bit.ly/3arffey

พระพุทธไสยาส หรือพระนอนวัดโพธิ์ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนต่างนึกถึงและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พระนอนวัดโพธิ์เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูที่มีขนาดใหญ่มาก องค์พระพุทธรูปมีความยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทย ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ทำให้พระนอนวัดโพธิ์มีความงามอย่างวิจิตร นอกจากนี้ที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธรูปยังมีภาพมงคล 108 ประการซึ่งเป็นภาพประดับมุกที่มีที่มาจากคติความเชื่อในคัมภีร์ชินาลังการฎีกาของลังกาที่เชื่อว่าเป็นสิ่งมงคลที่ชาวโลกต้องการ

พระพุทธไสยาส                                                                 ขอขอบคุณภาพประกอบจาก https://bit.ly/2JfWf6C

Advertisement

Advertisement

ในแง่ของการขอพรพระนอนวัดโพธิ์นั้น มีความเชื่อกันว่า สามารถขอพรในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักได้ เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของเลข 3 ตามหลักเลขศาสตร์ และเลข 3 อีกนัยหนึ่งหมายถึง ความรักของผู้หญิง ว่ากันว่า ผู้หญิงท่านใดที่อายุย่างก้าวเข้าสู่เลข 3 และต้องการพบเจอเนื้อคู่และแต่งงาน สามารถขอพรอธิษฐานจิตขอเนื้อคู่กับพระนอนวัดโพธิ์ได้โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียมคือ ขนมจีน น้ำยาปลา ธูป เทียน ดอกบัว และเงิน

พระนอนวัดโพธิ์                                                                                   ภาพประกอบถ่ายโดยผู้เขียน

การเดินทางมาสักการะพระพุทธไสยาสหรือพระนอนวัดโพธิ์นั้น สามารถมาได้โดยการโดยสารรถประจำทางทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ หรือเลือกใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาโดยสามารถขึ้นฝั่งที่ท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือปากคลองตลาดได้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามที่ 0-2226-0335, 0-2225-9595 และ 0-2221-9449 และทางอีเมล [email protected]

Advertisement

Advertisement

ขอขอบคุณภาพปกจาก https://bit.ly/2JfWf6C

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด