คัดลอกลิงค์

โควิด-19

ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

sakooclub
sakooclub
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก sakooclub
แจ้งตรวจสอบ
ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก รวมทั้งประชาชนไทยด้วย ในขณะเดียวกัน ข่าวสารบางอย่างที่ประชาชนได้รับรู้กลับไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะ หรือบางครั้งก็ได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน รวมทั้งเฟคนิวส์ที่เกิดขึ้นมากมาย ได้สร้างความแตกตื่นให้แก่ผู้คนที่ได้รับทราบข่าวสาร

“ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)”                               // ภาพโดย Freepik จาก Freepik //

ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้ง “ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยจะเป็นการแถลงข่าวในรูปแบบของการถ่ายทอดสด ออกอากาศทุกวัน เวลา 14.00 - 17.00 น. ทางช่อง 9 และช่อง 11 รวมทั้ง Facebook Live ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อแถลงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในมิติต่าง ๆ เช่น การเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ของแรงงานไทยนอกระบบ / การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น / มาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และมาตรการควบคุมราคาสินค้า เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

https://www.freepik.com/free-photo/marketing-strategy-planning-strategy-concept_3224659.htm#page=1&query=See%20computer&position=15                              // ภาพโดย rawpixel.com จาก Freepik //

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ สามารถติดตามรายการดังกล่าวตามวันและเวลาดังกล่าวแล้วในข้างต้นค่ะ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในรายการ ด้วยการร่วมตั้งคำถามในประเด็นข้อสงสัยผ่าน Facebook Live ของทางรายการ ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะช่วยตอบประเด็นดังกล่าวให้กระจ่างชัดต่อไปค่ะ

Advertisement

Advertisement

นอกจากนี้ ยังมีการตั้ง Facebook Fanpage ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงนะคะ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้แน่นอน เพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวปลอมที่มีจำนวนมากขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว 
“ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19”                              // ภาพโดย Freepik จาก Freepik //

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้บนโลกดิจิทัล ที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องในมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 … มาติดตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ กันนะคะ

ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19                    // เครดิตภาพประกอบจาก Facebook Fanpage “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” //

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด