คัดลอกลิงค์

โควิด-19

อัพเดทสถานการณ์ "ผีน้อยเกาหลี" หนีการกักกันโรค

sakooclub
sakooclub
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก sakooclub
แจ้งตรวจสอบ
อัพเดทสถานการณ์ "ผีน้อยเกาหลี" หนีการกักกันโรค

“ผีน้อย” เป็นนามเรียกขานของกลุ่มผู้ใช้แรงงานผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความประสงค์จะเดินทางกับประเทศไทยภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ล่าสุดมีกระแสข่าวว่า เหล่าผีน้อยหลบหนีจากการกักกันโรคกว่า 80 คน

ด้วยเหตุที่เป็นข่าวสารที่สร้างความหวั่นวิตกให้แก่ประชาชนจำนวนมาก ล่าสุดศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้แถลงข่าวชี้แจงประเด็นนี้ว่า กลุ่มผู้ใช้แรงงานดังกล่าว ได้เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมีมาตรการกักตัว อย่างไรก็ดี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ติดตามตัวกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกคนครบแล้ว เพราะมีข้อมูลถิ่นที่อยู่ของผู้ใช้แรงงานทุกคน รวมทั้งได้สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามมาตรฐานการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุดยังไม่พบว่าผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใด และยังคงเฝ้าติดตามอยู่อย่างใกล้ชิด

Advertisement

Advertisement

อัพเดทสถานการณ์

                    // ภาพประกอบโดยผู้เขียน //

ในการนี้ เพื่อให้ความวิตกกังวลของสังคมคลี่คลายลง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดว่า ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้แรงงานทุกคนที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรค โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากเมืองแทกู และเมืองคยองซังเหนือ จะต้องถูกส่งไปกักกันโรคที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีทันที และหากผู้ใช้แรงงานคนใดมีอาการไข้ จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะโดยทันที

อัพเดทสถานการณ์

                    // ภาพประกอบโดยผู้เขียน //

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีนโยบายปิดบังข้อมูลข่าวสาร ซึ่งข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงให้สาธารณชนทราบนั้น เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ประชาชนมั่นใจว่า ภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่ในขณะนี้สูงกว่ามาตรฐานระดับนานาชาติ

Advertisement

Advertisement

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือจากผู้ใช้แรงงานที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย ขอให้เก็บตัวอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ปฏิบัติตนตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนต้องให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ และหากไม่สบายขอให้รีบแจ้งกรมควบคุมโรค สายด่วน 1422 เพื่อจะได้นำทีมงานไปรับตัวมาพบแพทย์โดยด่วนต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ใช้แรงงานไม่ปฏิบัติตามจะมีมาตรการลงโทษ จำคุกสูงสุด 2 ปี ปรับ 2 แสนบาท

Advertisement

Advertisement

                    // ภาพประกอบโดยผู้เขียน //                    // ภาพประกอบโดยผู้เขียน //

ในส่วนของกระทรวงแรงงานยืนยันข้อมูลว่า ได้มอบหมายให้อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ทั่วประเทศทำความเข้าใจกับประชาชนว่า ผู้ใช้แรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ ไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อทุกคน แม้เขาจะเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่ประเทศเกาหลี แต่เมื่อกลับถึงประเทศไทย เขาคือคนไทยที่ว่างงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานจะต้องดูแล

จากการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูล COVID-19 ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับมาตรการดูแล และเฝ้าระวังการระบาดของโรคจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ อย่างไรก็ดี การดูแลสุขอนามัยส่วนตัวของทุกคนยังสำคัญอยู่เสมอ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อชีวิตห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด-19" 


                    // ภาพปกโดยผู้เขียน //

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด