คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

อิ่มบุญ ชมกรุง ยามค่ำ ณ ภูเขาทอง

Pink Puddle
Pink Puddle
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Pink Puddle
แจ้งตรวจสอบ
อิ่มบุญ  ชมกรุง  ยามค่ำ ณ ภูเขาทอง

อิ่มบุญ  ชมกรุง  ยามค่ำ

             ชมวิวในยามค่ำคืน  

                     ในสมัยโบราณมีคำพูดที่ชวนให้ขนหัวลุกคือ “แร้งวัดสระเกศ เปรตวัดสุทัศน์”  สาเหตุที่เรียกว่า แร้งวัดสระเกศเพราะในสมัยหนึ่ง กรุงเทพฯ มีโรคห่าระบาด ผู้ที่เป็นป่วยโรคนี้ล้มตายไปเป็นจำนวนมากจนเผาแทบไม่ทัน ทำให้เป็นที่เล่าขานว่ามีศพเกลื่อนบริเวณวัดสระเกศ และก็มีนกแร้งมากินศพที่รอการเผา นอกจากนั้นบริเวณที่อยู่ใกล้วัด ยังมีสถานที่เรียกว่า “ประตูผี” ซึ่งหมายถึงประตูที่นำศพมาเผาที่วัดสระเกศนั้นเอง

                     เมื่อพูดถึง ภูเขาทอง น้อยคนนักที่จะรู้ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ ภูเขาทองเป็นภูเขาที่สร้างขึ้น โดยเริ่มจากรัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชดำริจะสร้างพระเจดีย์ภูเขาทองไว้เป็นปูชนียสถาน เป็นการสร้างในลักษณะเดียวกับ พระเจดีย์วัดภูเขาทองที่จังหวัดอยุธยา โดยพระองค์ทรงเลือกสร้าง ณ บริเวณวัดสระเกศ  แต่การก่อสร้างในสมัยพระองค์ไม่แล้วเสร็จ จึงยุติการสร้างไว้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การก่อสร้างใหม่เป็นภูเขาและ มีพระเจดีย์อยู่ด้านบน เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีบันไดทางขึ้น และลงสองทาง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 การก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ โดยใช้เวลาในการก่อสร้างโดยรวมนานถึง 2 รัชสมัย ภายในเจดีย์ที่อยู่ด้านบนนั้น ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย ว่ากันว่าความสูงของภูเขาทองหรือพระบรมบรรพต (บรรพต หมายถึง ภูเขา) สูงเทียบเท่ากับตึก 19 ชั้นเจดีย์ภูเขาทอง ภาพประกอบโดย Pink Poodle

Advertisement

Advertisement

                        การไหว้พระและสิ่งศักดิ์ที่ภูเขาทองที่เลื่องลือ เริ่มด้วยพระเศรษฐีนวโกฐิ มีความเชื่อกันว่า จะบันดาลเรื่องความมั่งคั่ง และร่ำรวย เคล็ดลับวิธีการไหว้ขอพรคือ ยกมือไหว้ ขณะเดินเวียนขวาแล้วท่องบทอิติปิโสฯ 3 รอบ เมื่อครบแล้ว ให้ขอพรตามที่ต้องการ

Advertisement

Advertisement

                    นอกจากนั้น ที่ด้านบน ยังมีสะดือภูเขาทอง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการซื้อ ขาย ที่ดิน หรือ บ้าน วิธีการไหว้ขอพร คือ ให้นำทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารนำมาขอพรด้วยตรงบริเวณสะดือภูเขาทองแล้วเชื่อกันว่าจะขายบ้านหรือที่ดินแปลงนั้นได้หรือซื้อได้

                  ก่อนจะออกไปชมวิวทิวทัศน์กรุงเทพฯ อยากจะชวนมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียเพื่อเป็นมงคลชีวิตเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  พระบรมสารีริกธาตุ ภาพประกอบโดย Pink Poodle

               ด้านบนสุดของภูเขาทองเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์สีทองอร่าม รอบๆ ฐานของพระเจดีย์ มีทางเดิน ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวของกรุงเทพฯโดยรอบ แบบ 360 องศา สามารถมองเห็นกรุงเทพฯได้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ในยามค่ำคืน ความงามของแสงไฟ  ลมพัดเย็นสบายหายเหนื่อย  อยากแนะนำว่า ควรมาช่วงเย็นใกล้พระอาทิตย์ตก อากาศไม่ร้อนเหมาะกับการเดินขึ้นไปไหว้พระชมกรุง ในยามค่ำ 

Advertisement

Advertisement

                 ภูเขาทอง เปิดให้ผู้คนขึ้นไปสักการบูชาทุกวันตั้งแต่เวลา 7.30 – 19.00 น. แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาล อาทิ ลอยกระทง หรือ มีงาน ภูเขาทองจะเปิดขยายเวลาปิดไปจนถึงเที่ยงคืน

                พระเศรษฐีนวโกฐิ

 

 บันไดทางขึ้น

เครดิตภาพประกอบ โดย เบรฟ หัตถชัย  สันติเจริญเลิศ

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด