ความรู้ ในพระนคร

หมวดหมู่

ใน

จาก

มิวเซียมสยาม มาแล้วจะรัก

มิวเซียมสยาม มาแล้วจะรัก

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ด้วยผมเขียนเรื่องนี้ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ จึงใคร่ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ไทย (สงกรานต์) มา ณ โอกาสนี้ครับ เมื่อช่วงเดึอนมีนาคม 2564 เป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโ