ข่าวสาร ในพระนคร

หมวดหมู่

ใน

จาก

เปิดไทม์ไลน์ วัคซีนโควิด-19 จากกระทรวงศึกษาธิการถึงนักเรียน นักศึกษา

เปิดไทม์ไลน์ วัคซีนโควิด-19 จากกระทรวงศึกษาธิการถึงนักเรียน นักศึกษา

Mayza
| 3 min read
หลายวันมานี้ท่านผู้อ่าน คงจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน อายุ 12 - 18 ปี ซึ่งได้มีการแถลงข่าวเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ นโย
119