บันเทิง ในภาษีเจริญ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ล้างบางสัตว์อสูร: ไอเดียเดิม พล็อตซ้ำกับแนวทางไม่ต่างจากที่ผ่านมา

ล้างบางสัตว์อสูร: ไอเดียเดิม พล็อตซ้ำกับแนวทางไม่ต่างจากที่ผ่านมา

ช่วงสองปีที่ผ่านมาร้านเช่าหนังสือแถวบ้านผมปิดตัวลงหมดสิ้น ทำให้ในปีถัดมาผมเกิดนิสัยซื้อการ์ตูนอ่านแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเยอะขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตามอ่านอยู่แล้วหรือเป็นเรื่องที่มาใหม่ ผมกระหน่ำซื้อ
448