ท่องเที่ยว ในภาษีเจริญ

หมวดหมู่

ใน

จาก

กราบขอพร "หลวงพ่อเพชร" วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพมหานคร

กราบขอพร "หลวงพ่อเพชร" วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพมหานคร

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” สุขสันต์วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เช่นเดิมครับหนุ่ม-สุทนพาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันนี้พาไปกราบขอพร "หลวงพ่อเพชร" วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ตั้งอยู่ริมคลองบางเชือกหนัง แขวง