คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

พาเยี่ยมชม Phoenix One Church Arizona โบสถ์หนึ่งแห่งเมืองฟินิกซ์

Daniel Witoo
Daniel Witoo
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Daniel Witoo
แจ้งตรวจสอบ
พาเยี่ยมชม Phoenix One Church Arizona โบสถ์หนึ่งแห่งเมืองฟินิกซ์

พาเยี่ยมชม Phoenix One Church Arizona โบสถ์หนึ่งแห่งเมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซน่า

การมาเยี่ยมเมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานนมัสการพระเจ้าที่ชื่อว่าคริสตจักร Phoenix One ซึ่งมีบรรยากาศ ในการปฏิบัติศาสนาคริสต์ กิจกรรมทางศาสนา ความสวยงามของตัวอาคารและวิธีการนำเสนอ ที่น่าสนใจหลายอย่างจึงนำหยิบยกมาเล่าให้ฟังสำหรับผู้ที่สนใจ ปกติแล้วผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง บรรยากาศของโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่ความขลัง และดูเหมือนจะเป็นสถานที่ ที่มีไว้สำหรับเฉพาะปฏิบัติศาสนกิจเท่านั้น แต่ก็มีโบสถ์หลายแห่งซึ่งมีความทันสมัยและแตกต่างออกไปในรูปแบบของ การใช้งาน รูปลักษณ์ของโบสถ์ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ที่มีพัฒนาการแตกต่างกันออกไปโบสถ์

โดยทั่วไปแล้ว โบสถ์คริสต์หรือคริสตจักร มีไว้สำหรับการทำกิจกรรมทางศาสนาของผู้เชื่อร่วมกัน โดยเฉพาะในทุก ๆ วันอาทิตย์ คริสเตียนผู้เชื่อจะใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมนมัสการพระเจ้าและฟังคำเทศนาร่วมกันหน้าต่าง

Advertisement

Advertisement

โดยจะแบ่งตัวอาคารออกเป็นส่วนต่าง ๆ สำหรับใช้งานกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. ห้องประชุมใหญ่ เป็นห้อง ศูนย์กลางของทุก ๆ กิจกรรม ใช้สำหรับ กิจกรรมหลักคือการนมัสการพระเจ้าและการเทศนา สั่งสอนพระคำ จากพระคัมภีร์ไบเบิล โดย คริสตจักรแห่งนี้ มีความจุที่นั่งสำหรับห้องประชุมใหญ่อยู่ที่ประมาณ 300 คน ประกอบไปด้วยในส่วนของบริเวณเวที บริเวณที่นั่ง และห้องสำหรับควบคุมระบบ ภาพและเสียงห้องประชุม

2. ห้องประชุมย่อย จะมีห้องประชุมสำหรับคณะกรรมการของคริสตจักรอยู่ภายในอาคาร รวมทั้งห้องทำงานและห้องอเนกประสงค์สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในคริสตจักรด้วย

3. ห้องอธิษฐาน คริสตจักรแห่งนี้มีห้องอธิษฐานเตรียมไว้สำหรับ คริสเตียนผู้เชื่อเพื่อสะดวกในการใช้เวลาส่วนตัว พักสงบเงียบและอธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นการส่วนตัว โดยผู้เชื่อสามารถเข้าใช้ห้องอธิษฐานนี้ได้ตลอดเวลาห้องอธิษฐาน

Advertisement

Advertisement

ห้อง

4. ห้องสำหรั ทีมอนุชน หรือกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งบางคริสตจักรก็จะจัดเตรียมสำหรับห้องนี้ไว้ รวมไปถึง ห้อง สำหรับดูแลเด็กเล็ก เตรียมไว้สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ๆ มีคนคอยดูแลแยกไว้ต่างหาก เพื่อที่จะไม่รบกวนการนมัสการอีกด้วย

สถานที่ของคริสตจักรแห่งนี้ มีการตกแต่งอาคารโดยรอบภายนอกด้วยหินศิลาข้าพเจ้าสังเกตเห็นถึงสถาปัตยกรรมการออกแบบอาคารในเมืองฟีนิกซ์พบว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นหินหรือทรายที่มีเอกลักษณ์พบได้มากเป็นส่วนใหญ่ในบริเวณรัฐแอริโซน่า Arizona จึงทำให้กลายมาเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการก่อสร้างอาคารด้วยศิลาแข็งแกร่ง และมีสีสันสวยงามดูเป็นธรรมชาติอีกด้วยป้าย

Advertisement

Advertisement

จุดเด่นอื่น ๆ ของคริสตจักรแห่งนี้ที่โดดเด่นมาก ๆ คือเรื่องของการจัดแสดงบนเวทีแสงสีเสียง สามารถ ใช้งานได้อย่างทันสมัยมีภาพและเสียงที่ชัดเจนโดยเฉพาะเวลาต้องการสื่อ ให้กับผู้ฟังสามารถปรากฏเป็นภาพบนจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่มีความทันสมัยเรียนได้ว่าเมื่อฟังเทศนา ไปพร้อมกับ ได้ยินสื่อ ภาพ Media ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ทำให้บรรยากาศของการเรียนรู้ทางศาสนานั้นเป็นไปอย่างทันสมัย และเข้าถึงผู้คนได้ดีมากเวที

คริสตจักรแห่งนี้ยังเป็นคริสตจักร ที่มีนโยบายสนับสนุนให้วัยรุ่นยุคใหม่ได้เข้ามาทำกิจกรรมในโบสถ์มากขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่พลังของคนรุ่นใหม่ บวกกับความเชื่อในศาสนาที่ ควบคู่กันไปทำให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรของคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวโน้มในการเติบโตและพัฒนารวมไปถึงการเผยแพร่สิ่งดี ๆ ไปสู่สังคมได้อย่างมากขึ้น ผ่านทางการดูแลและบริหารงานของคริสตจักรที่มีคุณภาพที่ชื่อว่า ฟินิกซ์ วัน Phoenix One Church

ภาพประกอบทุกภาพถ่ายโดย Daniel Witoo

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด