ความรู้ ในเพลินจิต

หมวดหมู่

ใน

จาก

เหตุลักพาตัวสตรีซาบีน: บทบาทของผู้หญิงในการสถาปนากรุงโรม

เหตุลักพาตัวสตรีซาบีน: บทบาทของผู้หญิงในการสถาปนากรุงโรม

752 ก่อนคริสตกาล (ตรงกับช่วง 189 ปีก่อนการประสูติของพระพุทธเจ้า) ในคาบสมุทรอิตาลีโบราณ แถบเทือกเขาแอเพนไนน์ พระเจ้าติตุส ตาติอุส (Titus Tatius) กษัตริย์แห่งเมืองซาบีน (Sabine) โปรดให้คณะทูตจากเมืองใหม