ความงาม ในพระโขนง

หมวดหมู่

ใน

จาก

เมื่อเธอเหนื่อยล้า...จงเดินเข้า KarmaKamet

เมื่อเธอเหนื่อยล้า...จงเดินเข้า KarmaKamet

ในดินแดนแห่งความวุ่นวาย ณ กรุงเทพมหานคร ที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนรีบตื่นไปทำงาน กินข้าว กลับบ้าน เข้านอน หมุนวนเป็นกิจวัตรอันก่อให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยสะสมอย่างไม่รู้ตัว จะดีแค่ไหนถ้าเราสามา
129