ความรู้

Platinum Place แหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กยุค Disrupt

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Platinum Place แหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กยุค Disrupt

โลกโค้งหักมุม การอยู่เฉยๆ แบบแต่ก่อนคงไม่เพียงพออีกแล้ว ติดอาวุธให้ลูกน้อยด้วยการค้นหาศักยภาพที่โดดเด่นของเขา และดึงออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

จาก STEM สู่ STREAM

เพียงแค่  STEM หรือ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics) ไม่เพียงพอ เด็กจะพัฒนาเต็มศักยภาพจำเป็นต้องใช้สมองสองข้างไปพร้อมๆ กัน

STREAM จึงเป็นกระบวนทัศน์เพื่อการบูรณาการศาสตร์ทุกแขนงเข้าไปด้วยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) การอ่าน (Reading) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)

brainPhoto by jesse orrico on Unsplash

Platinum Place เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร ภายในมีสถาบันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านภาษา การคำนวณ โคดดิ้ง (Coding) ศิลปะ ดนตรี และนอกจากนี้ ยังมีสถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สถานที่ยังมีความพร้อมด้วยลานกิจกรรม เพื่อเป็นพื้นที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถ และจัดกิจกรรมในวันหยุด และเป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้ปกครอง

Advertisement

Advertisement

2

1leftที่ Platinum Place  เด็กๆ จะได้ฝึกการใช้สมองทั้งสองซีกได้อย่างสมดุล เพราะมีทั้งสถาบันที่จะเสริมสร้างศักยภาพของสมองซีกขวาที่มักสนใจในการทำงานเกี่ยวกับ ศิลปะ อารมณ์ ภาษา  งานฝีมือ และงานประดิษฐ์ อาทิ สถาบันกระตุ้นพัฒนาการ KID Plus  สถาบันสอนภาษาอังกฤษ English Learning Language Center (ELLC)  สถาบันสอนและทำงานฝึมือ Happy D.I.Y โรงเรียนฝึกสอนเต้นและการแสดง Bodindecha School of Dance Art

robotรวมถึงการพัฒนาสมองซีกซ้าย ในส่วนของเหตุผล ตรรกะ การใช้ตัวเลข  Platinum Place จึงมีสถาบันสอนโปรแกรมหุ่นยนต์ Robot 4 KIDs

เรื่องราวของการเขียนโปรแกรมเพื่อการผลิตระบบอัตโนมัติ และการเขียนคำสั่งเพื่อโปรแกรมมิ่งหุ่นยนต์เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุค 4.0 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการเข้าสู่ยุค disrupt

Advertisement

Advertisement

ลานกิจกรรมด้านล่างจัดสถานที่ด้วยสีสันสะดุดตา เพื่อกระตุ้นความสนใจ และกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ

playgการเรียนรู้จะเติมเต็มร่างกายของลูกหลานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก  ภายในลานกิจกรรมยังมีเครื่องเล่นสำหรับเด็ก สีสันสดใส เพื่อให้เด็กได้ปีนป่าย ส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่

นอกจากกิจกรรมสำหรับเด็กแล้ว ภายในที่แห่งนี้ยังมีธนาคารกสิกรไทย ร้านภูฟ้า ร้านเสริมความงาน และสปา ไว้คอยรองรับผู้ปกครองด้วย

แพลตินัมเพลส ตั้งอยู่ที่ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ติดกับเสถียรธรรมสถาน สอบถามเส้นทางที่ โทร 02 793 4567

หมายเหตุ  ภาพประกอบเป็นของผู้เขียนเอง

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์