บันเทิง ในรัชดา

หมวดหมู่

ใน

จาก

Reach for the Sky ฝากฝันไว้ที่ปลายฟ้า การศึกษาและความเจ็บปวดของคนหนุ่มสาวเกาหลีใต้

Reach for the Sky ฝากฝันไว้ที่ปลายฟ้า การศึกษาและความเจ็บปวดของคนหนุ่มสาวเกาหลีใต้

ผมอยากเข้ามหาลัยดี ๆ ผมว่าการเรียนไม่สำคัญเท่ากับการเข้ามหาลัยดี ๆ ได้ ประโยคข้างต้น อันเป็นประโยคที่จะได้ยินทั่วไปในกลุ่มวัยรุ่นมัธยมของประเทศเกาหลีใต้ และในทุกเดือนพฤศจิกายน ที่ประเเทศเกาหลีใต้ จะม
522