ความรู้

SET e-learning หลักสูตร วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน ฟรี ได้ประกาศนียบัตร จากตลาดหลักทรัพย์

1.2k
BeABoss
BeABoss
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก BeABoss
SET e-learning หลักสูตร วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน ฟรี ได้ประกาศนียบัตร จากตลาดหลักทรัพย์

ในทุกวันนี้ การหาความรู้เพิ่มเติม ในสิ่งที่สนใจนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก เพราะในปัจจุบันนี้ มีหลักสูตร หรือคอร์สเรียน ให้เลือก อยู่มากมาย ทั้งในห้องเรียน และหลักสูตรที่เรียนออนไลน์ สะดวก สามารถเข้าเรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ขอแค่มีเพียง สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทั้งระยะสั้น ระยะยาว แบบเรียนฟรี หรือเสียเงินค่ะ สามารถเลือกได้ตามกำลังกาย และกำลังทรัพย์ แต่ที่เขียนนะนำในวันนี้คือ คอร์สเรียนเรียนออนไลน์ฟรี  ที่ SET e-Learning ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน” ที่แนะนำในวันนี้ เป็นอีกหลักสูตรที่เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมค่ะ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก ในเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์ (SET) ใช้เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 151 นาที ดำเนินการสอนโดย วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยค่ะ

Advertisement

Advertisement

เนื้อหาบทเรียน

เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ เว็บไซต์ แล้ว เริ่มจากการดาวโหลดเอกสาร ประกอบการบรรยาย ซึ่งเราจะดาวโหลดภายหลังก็ได้ค่ะ หลังจากนั้น จะมีแบบทดสอบ ก่อนเข้าสู่บทเรียน 5 ข้อ จำกัดเวลา 15 นาที แล้วเข้าบทเรียน ในหลักสูตรนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 4 บท ดังนี้ ค่ะ

บทที่ 1 วางแผนเกษียณ เรื่องสำคัญ ไม่ทำไม่ได้ ในบทเรียนแรกนี้ ผู้บรรยายจะอธิบายและให้คำตอบว่า ทำไมต้องวางแผนเกษียณ แล้วต่อด้วยการวางแผนเกษียณ เพื่อให้มีครบ ทั้งความสุขกาย สุขใจ และสุขเงินค่ะ

บทที่ 2 สำรวจแหล่งเงินออมเพื่อเกษียณที่มีอยู่ปัจจุบัน ในบทนี้จะเป็นการสำรวจแหล่งเงินออม เพื่อการเกษียณ เช่น  กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนการออมแห่งชาติ  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และแหล่งเงินออมต่างๆที่ควรรู้จักค่ะ

บทที่ 3 PVD แหล่งเงินออมหลักเพื่อการเกษียณ ในบทนี้ ผู้บรรยายจะกล่าวถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่สำคัญค่ะ

Advertisement

Advertisement

บทที่ 4 PVD ใช้ในการวางแผนเกษียณอย่างไร ในบทสุดท้ายนี้ ผู้สอนจะบรรยายถึงทางเลือกต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มเงินออมหลังเกษียณ ในการออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราค่ะ

หลังจากเข้าเรียน และทำความเข้าใจตามที่ผู้สอนได้บรรยาย ครบตามเนื้อหาทั้ง 4 บทแล้ว ก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียน ให้ทำ อีก 5 ข้อ และจำกัดเวลา 15 นาที เพื่อจะให้ผู้ที่เรียน ได้วัดผล และประเมินตนเอง ในความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนค่ะ ในหลักสูตรนี้ ถ้าผู้เรียนไม่ต้องการวุฒิบัตร ก็จบหลักสูตรการเรียนแค่นี้ค่ะ

ผลคะแนนหลังการเรียน

หากผู้เรียน ต้องการขอวุฒิบัตร การผ่านหลักสูตร "วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน" ต้องทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ค่ะ โดยมีข้อสอบจำนวน 5 ข้อ จำกัดเวลา 30 นาที และเมื่อผลการทดสอบ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนรวม จะมีข้อความขึ้นว่า ผ่านการเรียน และการทดสอบตามที่กำหนด คลิกที่นี่เพื่อขอรับวุฒิบัตร ค่ะ

Advertisement

Advertisement

รูปวุฒิบัตร

หลังจากที่ผู้เขียนได้เข้าเรียนหลักสูตร "วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน" ครบถ้วนตามหลักสูตร ผ่านการทดสอบวัดความรู้ และขอรับวุฒิบัตร เรียบร้อยแล้วนั้น  เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ดี มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณมากขึ้น รวมถึงได้ทราบถึงแหล่งออมเงินเพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ให้บรรลุเป้าหมายในการเกษียณ ที่วางไว้สำหรับตนเองค่ะ

บทความและภาพประกอบ โดย Be A Boss!

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ กดที่นี่

เงินทองต้องวางแผน

ครบเครื่องเรื่องลงทุน

ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่

วางแผนเกษียณด้วยกองทุน IFF

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !