ความรู้

SET e-Learning เรียนหลักสูตร "เงินทองต้องวางแผน" ฟรี ได้ประกาศนียบัตรจากตลาดหลักทรัพย์

1.8k
BeABoss
BeABoss
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก BeABoss
SET e-Learning เรียนหลักสูตร "เงินทองต้องวางแผน" ฟรี ได้ประกาศนียบัตรจากตลาดหลักทรัพย์

การหาความรู้เพิ่มเติม ในสิ่งที่ตัวเองสนใจนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะในยุคสมัยนี้ มีหลักสูตร หรือคอร์สเรียน ให้เลือก อยู่มากมาย ทั้งในห้องเรียน และหลักสูตรที่เรียนออนไลน์ สะดวก สามารถเข้าเรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ขอแค่มีเพียง สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทั้งระยะสั้น ระยะยาว แบบเรียนฟรี หรือเสียเงินค่ะ สามารถเลือกได้ตามกำลังกาย และกำลังทรัพย์ แต่ที่เขียนนะนำในวันนี้คือ คอร์สเรียนเรียนออนไลน์ฟรี  ที่ SET e-Learning  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ

วิทยากรและรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “เงินทองต้องวางแผน” ที่แนะนำในวันนี้ เป็นอีกหลักสูตรที่เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมค่ะ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก ในเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์ (SET) ใช้เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 151 นาที ดำเนินการสอนโดย วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยค่ะ

Advertisement

Advertisement

เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ เว็บไซต์ แล้ว เริ่มจากการดาวโหลดเอกสาร ประกอบการบรรยาย ซึ่งเราจะดาวโหลดภายหลังก็ได้ค่ะ หลังจากนั้น จะมีแบบทดสอบ ก่อนเข้าสู่บทเรียน 5 ข้อ จำกัดเวลา 15 นาที แล้วเข้าบทเรียน ในหลักสูตรนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 4 บท ดังนี้ ค่ะ

เนื้อหาใน 4 บทเรียน

บทที่ 1  ความมั่งคั่ง ใครๆ ก็อยากมี ในบทที่แรกของบทเรียนในหลักสูตรเงินทองต้องวางแผนนี้ ผู้บรรยาย จะให้คำตอบว่า  ทำไมต้องวางแผนสร้างความ “มั่งคั่ง” ค่ะ โดยเริ่มต้นที่หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยคำถามที่ชวนให้คิด และให้คำตอบแบบชวนคุยค่ะ

บทที่ 2 เคล็ดลับง่ายๆ สู่ความมั่งคั่ง ในบทที่ 2 นี้ผู้บรรยาย จะให้ความรู้ด้านการเงินใน 4 ขั้นตอนคือ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล พร้อมยกตัวอย่างประกอบในแต่ละหัวข้อค่ะ  และเทคนิคการเก็บออมเงินแบบง่ายๆค่ะ

บทที่ 3 สร้างความมั่งคั่งแบบ Step-by-Step ให้รู้จักกระบวนการสร้าง ความมั่งคั่ง และ การวางแผนการเงิน แบบมีขั้นตอน เริ่มจาก การสร้างความมั่งคั่ง การปกป้องความมั่งคั่ง การสะสมความมั่งคั่ง และการถ่ายโอนความมั่งคั่งค่ะ

Advertisement

Advertisement

บทที่ 4 การลงทุนทางลัดสู่ความมั่งคั่ง ด้วยการวางแผนการลงทุน โดยเริ่มจากการเลือกสินทรัพย์ การกำหนดความถี่ กำหนดจำนวนเงิน และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้รู้ว่า ต้องทำอะไร ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านใด และต้องปรับแผนการใช้จ่ายอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการค่ะ

หลังจากที่เข้าเรียน และทำความเข้าใจ ตามที่ผู้สอนได้บรรยาย ครบตามเนื้อหาทั้ง 4 บทแล้ว จะมีบททดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง 5 ข้อ จำกัดเวลา 15 นาที ถึงขั้นตอนนี้ ถ้าผู้เรียนไม่ประสงค์ขอรับวุฒิบัตร ก็จบหลักสูตรเพียงแค่นี้ค่ะ

ภาพคะแนนการทดสอบ

แต่หากผู้เรียน ต้องการขอวุฒิบัตร การผ่านหลักสูตร "เงินทองต้องวางแผน" ก็ต้องทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ค่ะ โดยมีข้อสอบจำนวน 10 ข้อ จำกัดเวลา 30 นาที และเมื่อผลการทดสอบ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนรวม จะมีข้อความขึ้นว่า ผ่านการเรียน และการทดสอบตามที่กำหนด คลิกที่นี่เพื่อขอรับวุฒิบัตร ค่ะ

Advertisement

Advertisement

ภาพวุฒิบัตร

หลังจากที่ผู้เขียนได้เข้าเรียนหลักสูตร "เงินทองต้องวางแผน" ครบถ้วนตามหลักสูตร และผ่านการทดสอบวัดความรู้ และขอรับวุฒิบัตร เรียบร้อยแล้วนั้น เห็นว่า หลักสูตร เงินทองต้องวางแผน นี้ เป็นหลักสูตรที่ดี มีประโยชน์ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การบริหารการเงินส่วนบุคคล และ การวางแผนการเงิน ได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำมาต่อยอดการลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

บทความ และ ภาพประกอบบทความ โดย Be A Boss!

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !