คัดลอกลิงค์

ความรู้

ผ้าใยบัวอินเล เส้นใยบริสุทธิ์มงคล

701
รัตนา
รัตนา
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก รัตนา
แจ้งตรวจสอบ
ผ้าใยบัวอินเล เส้นใยบริสุทธิ์มงคล

Cr. ภาพปกจาก https://pixabay.com/images/id-2844202/

เราคุ้นเคยกับผ้าไหมที่ทอมาจากเส้นไหม ในกระบวนการเลี้ยงตัวไหมด้วยใบหม่อนจนกลายเป็นตัวดักแด้ ผ้าไหมแท้ราคาแพงสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเส้นใยธรรมชาติ อีกหลายชนิดที่นำมาทอผ้าได้ ได้แก่ ฝ้าย ปอกระเจา ขนสัตว์ และอีกหนึ่งเส้นใยที่ทอผ้าได้สวยงามมีคุณสมบัติดีเด่น นั่นคือผ้าทอใยบัว

ศูนย์ผ้าทอใยบัวอินเลที่นี่คือศูนย์ทอผ้าใยบัว ตั้งอยู่กลางทะเลสาบอินเล ประเทศพม่า กี่ทอผ้าที่เรียงรายกัน ใช้ทอผ้าจากใยบัว การทอผ้าใยบัวแต่ดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการทอผ้าเพื่อนำไปถวายพระ ชาวพม่ามีธรรมเนียมในการถวายสบงจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์ ความที่บัวหลวงเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในทะเลสาบอินเล ชาวบ้านได้นิยมนำดอกบัวมาถวายพระอยู่แต่เดิม ผ้าทอใยบัวจึงมีความบริสุทธิ์เป็นมงคล อีกทั้งยังมีคุณสมบัติการเป็นผ้าทอที่ระบายความร้อนดี น้ำหนักเบา และยังมีคุณสมบัติกันน้ำและกันคราบสกปรก

Advertisement

Advertisement

การดึงใยบัวขั้นตอนแรกของการทอผ้าใยบัว เริ่มด้วยการนำก้านบัวหลวงมาเตรียมไว้ให้ได้มากพอ จากนั้นดึงใยบัวออกมาจากก้าน แล้วนำใยบัวเหล่านี้ไปตากให้แห้ง ต่อมาจึงนำมาปั่นเป็นเส้นด้าย การจะได้ผ้าทอใยบัวสักผืนหนึ่งต้องใช้ก้านบัวเป็นจำนวนมาก ทำให้ผ้าทอใยบัวมีราคาค่อนข้างสูง ผ้าทอใยบัวสีธรรมชาติจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อน แต่หากนำไปทอเป็นลวดลายลงสี จะมีการนำเส้นใยไปย้อมให้ได้สีตามที่ต้องการ

เส้นไหมใยบัว

 

ทอผ้าใยบัว

เหตุใดจึงกล่าวว่าผ้าใยบัวเป็นเส้นใยบริสุทธิ์ เพราะชาวพม่าให้ความสำคัญกับการทำบุญเป็นอย่างมาก ผ้าทอใยบัวในทางพุทธศาสนาของชาวพม่า ถือว่าเป็นเส้นใยจากดอกบัวบริสุทธิ์ ดอกบัวหลวงนั้นบังเกิดขึ้นมาพร้อมพระพุทธเจ้า เดือนพฤศจิกายนหลังออกพรรษาเป็นช่วงเวลาการถวายจีวรในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานจีวรกฐิน งานจีวรจุลกฐิน ก้านบัวหลวงจะเก็บได้มากในฤดูฝน ใยบัวเก็บใหม่จะนุ่มและหอม การเตรียมทำจีวรใยบัวสำหรับถวายพระ ผู้ทำเส้นไหมใยบัวจะเป็นหญิงสาวพรหมจรรย์ ต้องชำระร่างกายสะอาด ถือศีล 10 กล่าวกันว่าถ้าหญิงสาวคนใดไม่รักษาศีล มักจะทำให้ใยบัวขาด สีที่ย้อมจีวรใยบัวเป็นสีธรรมชาติ มีการใช้สีขนุนแบบดั้งเดิมและสีจากเปลือกไม้ วัดที่มีความสำคัญในบริเวณทะเลสาบอินเล ได้แก่ วัดผ่องดออูหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดบัวเข็ม วัดแมวกระโดด วัดไม้สักชเวยันเป

Advertisement

Advertisement

พระภิกษุสวมจีวรผ้าใยบัว

พระสงฆ์ที่อินเลสวมจีวรผ้าใยบัว Cr.ภาพถ่ายจาก https://pixabay.com/images/id-195930/

ด้วยคุณสมบัติที่ดีงาม ผ้าทอใยบัวจึงเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของชาวบ้าน ดีไซน์เนอร์ต่างประเทศเคยนำไปใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ทุกวันนี้หญิงสาวแม่บ้านที่อินเลจึงมีงานทำตลอดปีตามความขยัน เราจะเห็นที่ระเบียงบ้านบางหลัง ตากเส้นด้ายใยบัวรับแดด เพราะผ้าใยบัวนอกจากจะทอถวายพระสงฆ์และถวายองค์เจดีย์แล้ว ยังจำหน่ายเป็นรายได้ให้ครอบครัวได้อีกทาง

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด