ท่องเที่ยว ในสีลม

หมวดหมู่

ใน

จาก

เสียงลือเสียงเล่าอ้าง…ไหว้ขอพรพระแม่ฯ ที่วัดแขกสีลม ของานได้งาน ขอเงินได้เงิน ขอผู้ได้ผู้…(UPDATE : มกราคม 2564)

เสียงลือเสียงเล่าอ้าง…ไหว้ขอพรพระแม่ฯ ที่วัดแขกสีลม ของานได้งาน ขอเงินได้เงิน ขอผู้ได้ผู้…(UPDATE : มกราคม 2564)

เสียงลือเสียงเล่าอ้าง…  ไหว้ขอพรพระแม่ฯ ที่วัดแขกสีลม ของานได้งาน ขอเงินได้เงิน ขอผู้ได้ผู้… *** ปิ๊งป่องๆ***  Review นี้จะเน้นคำบรรยาย ไม่มีภาพภายในวัดให้ดูนะจ้ะ เพราะว่าทางวัดมีกฎว่า ห้ามถ่ายภาพเทวร
313