แฟชั่น ในสยาม

หมวดหมู่

ใน

จาก

แฟชั่นต้องสวย?

แฟชั่นต้องสวย?

ครุ่นคิด  บทความชิ้นนี้ ผมอยากชวนให้ผู้อ่านได้ขบคิดว่า เมื่อพูดถึงแฟชั่นแล้ว ผู้อ่านจะคิดถึงความสวยงามหรือไม่?  ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างจากสำนวนของต่างชาติที่ว่า "beauty is in the eye of the beholder" ค