ความรู้

Turboprop ขุมกำลังอันทรงพลังของเครื่องบินลำเลียง

303
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Turboprop ขุมกำลังอันทรงพลังของเครื่องบินลำเลียง

Turboprop ขุมกำลังอันทรงพลังของเครื่องบินลำเลียง

เครื่องบินที่ใช้ในทางทหารในภารกิจการลำเลียงกำลังทหารในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่น เครื่องบินที่เรารู้จักกันดีอย่าง C-130 หรือเครื่องบินในทางพลเรือนบางรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องบินที่ทำการบินภายในประเทศ ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ Turboprop

แล้วเครื่องยนต์ Turboprop มีรายละเอียดอย่างไร ? มาติดตามกัน

เครื่องยนต์ Turboprop เป็นเครื่องยนต์ที่ลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องยนต์ Turbofan ที่ใช้กับเครื่องบินลำเลียงมากที่สุด เพียงแต่ Turboprop มีรูปแบบ Prop เป็นส่วนที่อยู่หน้าเครื่องยนต์ มองดูคล้ายกับกังหันที่ทำหน้าที่หมุน เพื่อที่จะเป็นส่วนรับอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ และเป็นส่วนที่เพิ่มความเร็วให้กับเครื่องบินได้อีกด้วย

แต่ Turbofan ส่วนที่อยู่หน้าเครื่องยนต์จะเป็น Fan ซึ่งทำหน้าที่รับอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ผ่านกระบวนการในวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไป

Advertisement

Advertisement

เครื่องยนต์ Turboprop มีหลักการทำงานอย่างไร ?

รูปภาพข้างล่างนี้คือ ส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมดของเครื่องยนต์ Turboprop โดยเริ่มจาก Prop ตรงส่วนหน้าของเครื่องบิน ตามที่กล่าวมาในข้างต้น มันทำหน้าที่เป็นส่วนรับอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ และเพิ่มความเร็วให้กับเครื่องบิน

ภาพจาก Wikipedia

ถัดมาที่ Gearbox นั่นก็คือส่วนที่ทำหน้าที่เป็นตัวที่ทดรอบในการหมุนของ prop และแกนหมุนของ Shaft ตามรูปภาพ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ขณะที่ทำการบินอยู่บนอากาศ Prop ที่กำลังปะทะกับอากาศจะหมุนด้วยความเร็วที่มีความเร็วสูงมาก Gearbox จะเป็นตัวทดรอบที่มีความเร็วรอบสูงๆจาก Prop ให้ Shaft หมุนด้วยความเร็วที่พอเหมาะขณะบิน

ถัดมาที่ Compressure ซึ่งเป็นชุดผ่านอากาศและอัดอากาศให้มีความดันที่สูง เข้าสู่ Combustion หรือห้องเผาไหม้ ความร้อนบวกกับความดันที่สูง ผ่านชุด Turbine ออกไปสู่ Exhaust เกิดเป็นความเร็วของเครื่องบิน แต่ความเร็วในส่วนนี้เป็นความเร็วเพียงแค่ 10 % ของเครื่องยนต์ เท่านั้นเอง

Advertisement

Advertisement

ส่วนความเร็วอีก 90% มาจาก Prop ที่หมุนในส่วนหน้าทั้งเป็นความเร็วที่ปะทะกับอากาศและเป็นความเร็วจากการหมุนในวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์

ภาพจาก Pixabay & Unsplash

การนำเครื่องยนต์ Turboprop ไปใช้งานกับเครื่องบิน ส่วนใหญ่ในทางทหารจะใช้กับเครื่องบินลำเลียง เนื่องจากมันมีความเร็วที่น้อยกว่าเครื่องยนต์ Turbofan เครื่องยนต์ Turboprop จึงใช้กับเครื่องบินที่บินในภารกิจดังกล่าว ในระยะการบินที่ไม่ไกลมากนัก ไม่เหมือนกับเครื่องบินที่บินระหว่างประเทศในระยะการบินที่ไกลๆ

ความเร็วของมันจะเหมาะสมในภารกิจที่ทิ้งร่มของพลร่มเข้าสู่พื้นที่ในสนามรบ

อีกทั้งการทรงตัวของมันยังถือได้ว่าทรงตัวได้เหมาะสมที่สุดกับการลำเลียงดังที่กล่าวมา

นอกจากนั้นในสงครามสมัยก่อน มันยังเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกใช้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ในยุดริเริ่มการบินเลย

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก Pixabay & Unsplash

ในการใช้ในทางพลเรือน ส่วนใหญ่จะใช้บินในประเทศ รวมถึงบินระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

สรุปแล้ว Turboprop คือเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของการบินในความเร็วตำ่ ของบรรดาเครื่องยนต์ของเครื่องบิน เมื่อเปรียบเทียบกับ Turbofan และที่ Turbojet

การพัฒนาเทคโนโลยีด้วยฝีมือมนุษย์ มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ สิ่งสำคัญในการพัฒนา คือการใช้ประโยชน์อย่างไรให้มีประโยชน์ต่อโลกให้มากที่สุด ดั่งโลกที่หมุนอยู่เพื่อให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดดำรงชีวิตต่อไป “อย่างไม่สิ้นสุด”

“Infinite development drive by Swivel” “Everything Are Swiveling”

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์