ความรู้

คำศัพท์ชุดที่ 6: ลดลง

126
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คำศัพท์ชุดที่ 6: ลดลง

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

ประโยชน์ของการจำคำศัพท์เป็นชุด "synonym" จะทำให้เรา ฟังได้ดีขึ้น อ่านได้ดีขึ้น พูดได้ดีขึ้น และสุดท้ายคือเขียนได้ดีขึ้น เพราะมีศัพท์ให้เลือกใช้และไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยทำให้ไม่เกิดความสับสนเรื่องความหมายและทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษเร็วขึ้น หากความเข้าใจเกิดในภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ง่ายเมื่อได้ยินคำใหม่ๆ หรือคำไม่เคยใช้

ความรู้เรื่องคำศัพท์เป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดที่จะทำให้ผู้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและมั่นใจมากขึ้น

ภาพประกอบโดยผู้เขียน"decrease" (ดีครีส') เป็นคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมหรือมีกรรมมารับก็ได้ โดยสามารถใช้รูปแบบประโยคต่อไปนี้

"During the agricultural season, the amount of water in the reservoir decreases tremendously." แปลว่า "ในช่วงทำการเกษตรน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงมาก"  (ไม่มีกรรม)

Advertisement

Advertisement

"The temperature decreases in the winter." แปลว่า "อุณหภูมิลดลงในช่วงฤดูหนาว"  (ไม่มีกรรม)

"The heat is decreased by turning the radiator to the left."  แปลว่า "ความร้อนถูกปรับลดลงได้โดยหมุนตัวปรับอุณหภูมิไปทางซ้าย"  (มีกรรม)

ภาพประกอบโดยผู้เขียน"fall" (ฟอล) เป็นคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ และสามารถเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามแต่จะมีความหมายที่หลากหลายขึ้น โดยคำนามสามารถนำมาใช้เพื่อแปลเป็น 'ฤดูใบไม้ร่วง' ได้ ยกตัวอย่างเช่น "I enjoy colors of leaves in the fall." แปลว่า "ฉันชอบสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง" หรือสามารถแปลเป็นความหมายเดิมที่แปลว่า 'การลดลง' ยกตัวอย่างเช่น "The fall of the oil price affects the economy immediately." แปลว่า "การลดลงของราคาน้ำมันกระทบต่อเศรษฐกิจทันที"  เมื่อใช้เป็นกริยาจะแปลได้หลายอย่าง หากแปลว่า 'ลดลง' เป็นประโยคดังตัวอย่างต่อไปนี้

Advertisement

Advertisement

"The oil price falls tremendously." แปลว่า "ราคาน้ำมันลดลงเยอะมาก"

"The costs of the manufacture fall because of the cheaper labor." แปลว่า "ต้นทุนการผลิตลดเพราะราคาค่าแรงที่ถูกลง"

เมื่อนำ fall ไปรวมกับคำอื่นก็จะได้ความหมายต่างกันไปอีก ได้แก่ "fall" แปลว่า "หล่น, ร่วง, ตก", "fall down" แปลว่า "หกล้ม", "fall through" แปลว่า "ล้มเหลว" หรือ "จมลงไป",  "fall out" แปลว่า "เลิก" ,"หลุดร่วง"  เป็นต้น

ภาพประกอบโดยผู้เขียน"drop" (ดรอพ) เป็นคำกริยาแปลว่า "ตก, ลดลง" โดยไม่ต้องตามด้วยกรรมก็ได้หากแปลว่า 'ลดลง' ยกตัวอย่างเช่น

"The stock prices drop consistently." แปลว่า "ราคาหุ้นตกอย่างต่อเนื่อง"

"The sales drop during the pandemic." แปลว่า "ยอดขายลดลงช่วงสถานการณ์โรคระบาด"

หากใช้ตามด้วยกรรมจะให้ความหมายว่า "ร่วง, ทำหล่น, หยด"

Advertisement

Advertisement

"I drop the plates in the kitchen." แปลว่า "ฉันทำจานหล่นในครัว"

"The glasses are dropped on the floor." แปลว่า "แก้วหล่นบนพื้น"

"A doctor drops the vaccine in the baby's mouth."  แปลว่า "หมอหยดวัคซีนใส่ปากเด็กทารก"

"drop" สามารถเป็นคำนามได้ แปลว่า "หยด"

"This candy is a drop from the heaven." แปลว่า "ลูกอมเม็ดนี้อร่อยเหมือนหยดน้ำจากสวรรค์"

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

"lessen" (เลส'เซิน) เป็นคำกริยาแปลว่า "ลดลง" มาจากคำว่า "less (adjective)" ที่แปลว่าน้อยลงหรือน้อยกว่า โดยไม่ต้องตามด้วยกรรมก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น

"The power cost lessens due to the nice weather." แปลว่า "ราคาค่าไฟน้อยลงเพราะอากาศดี"

"The number of people at the restaurant lessens during the pandemic." แปลว่า "ที่ร้านอาหารคนน้อยลงในช่วงสถานการณ์โรคระบาด"

หรือสามารถใช้แบบมีกรรมมารับก็ได้

"The power cost is lessened due to our collaboration to save energy." แปลว่า "ราคาค่าไฟน้อยลงเพราะเราช่วยกันประหยัดไฟ"

"The number of people to eat in the restaurant is lessened according to the measures to prevent the spread of Covid-19." แปลว่า "ที่ร้านอาหารให้คนกินในร้านได้น้อยลงตามกฎการป้องกันโรคโควิด-19"

ติดตามได้ที่ English Forward Unlimited

ครูด้วง


ภาพประกอบโดยผู้เขียน

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์