ความรู้

คำศัพท์เป็นชุดที่ 4: รวมกัน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คำศัพท์เป็นชุดที่ 4: รวมกัน

ประโยชน์ของการจำคำศัพท์เป็นชุด "synonym" จะทำให้เรา ฟังได้ดีขึ้น อ่านได้ดีขึ้น พูดได้ดีขึ้น และสุดท้ายคือเขียนได้ดีขึ้น เพราะมีศัพท์ให้เลือกใช้และไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยทำให้ไม่เกิดความสับสนเรื่องความหมายและทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษเร็วขึ้น หากความเข้าใจเกิดในภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ง่ายเมื่อได้ยินคำใหม่ๆ หรือคำไม่เคยใช้

ความรู้เรื่องคำศัพท์เป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดที่จะทำให้ผู้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและมั่นใจมากขึ้น

ภาพประกอบโดยผู้เขียน"accumulate" (อะคิ้วมิวเล็ท) เป็นคำกริยา แปลว่า "สะสมรวมกัน"

ยกตัวอย่างเช่น

"Snow accumulated in the street."   แปลว่า "หิมะกองเต็มถนน"

"His debts have kept on accumulating." แปลว่า "หนี้ของเขาสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ"

"Stress is unconsciously accumulated ."  แปลว่า "ความเครียดสะสมแบบไม่รู้ตัว"

Advertisement

Advertisement

รูปอื่นๆ ได้แก่  "accumulated" (adjective) ถูกสะสม  "accumulation" (noun) การสะสม

ยกตัวอย่างเช่น

"The river is shallower because of accumulated soil." แปลว่า "แม่น้ำตื้นขึ้นเพราะดินสะสม"

"The accumulation of bacteria in our stomach can cause illness." แปลว่า "การสะสมของแบคทีเรียในกระเพาะอาหารทำให้เกิดโรคได้"

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

"collect" (คะเลคทฺ') เป็นคำกริยา แปลว่า "รวบรวม"

ยกตัวอย่างเช่น

"We collect stamps."   แปลว่า "พวกเราสะสมแสตมป์"

"The teacher collects students' homework at the end of the class."  แปลว่า "ครูรวบรวมการบ้านตอนหมดคาบเรียน"

"We should collect money from our friends to buy a gift for Sarah."  แปลว่า "พวกเราควรรวมเงินกันเพื่อซื้อของขวัญให้ซ่าร่า"

รูปอื่นๆ ได้แก่  "collected" (adjective) ถูกรวบรวม  "collection" (noun) ของสะสม

Advertisement

Advertisement

ยกตัวอย่างเช่น

"The collected paper will be reviewed by next week" แปลว่า "รายงานที่ถูกรวบรวมมาจะถูกตรวจก่อนสัปดาห์หน้า"

"A new collection of a designer' bags is available at the shop."  แปลว่า "กระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นใหม่มีขายที่ร้าน"

ภาพประกอบโดยผู้เขียน"assemble" (อะเซม'เบิล) เป็นคำกริยา แปลว่า "การประกอบเข้าด้วยกันรวมกัน"

ยกตัวอย่างเช่น

"The car parts are assembled." แปลว่า "ชิ้นส่วนถูกประกอบเข้าด้วยกัน"

"People assemble in the morning." แปลว่า "คนมารวมกันตอนเช้า"

"A boy is assembling a toy car." แปลว่า "เด็กชายกำลังประกอบรถของเล่น"

รูปอื่นๆ ได้แก่ "assembly" (noun) การประชุม, การประกอบเข้าด้วยกัน  "assembled" (adjective) ถูกประกอบเข้าด้วยกัน

ยกตัวอย่างเช่น

"The morning assembly is held at 8 am." แปลว่า "มีประชุมช่วงเช้าตอน 8 โมง"

Advertisement

Advertisement

"The assembled parts does not look complete ." แปลว่า "ชิ้นส่วนที่ประกอบกันดูไม่สมบูรณ์"

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

"include" (อินคลูด') เป็นคำกริยา แปลว่า "รวมเข้าไป"

ยกตัวอย่างเช่น

"The price includes breakfast." แปลว่า "ราคานี้รวมอาหารเช้า"

"The service does not include cleaning." แปลว่า "การบริการไม่รวมการทำความสะอาด"

"Water includes hydrogen and oxygen." แปลว่า "น้ำมีองค์ประกอบไฮโดรเจนและออกซิเจนรวมกัน"

รูปอื่นๆ ได้แก่ "including" (preposition) รวมถึง, "included" ( adjective) รวมเข้าไปด้วย, ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

ยกตัวอย่างเช่น

"Everyone wants to be included." แปลว่า "ทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม"

"I have to pay for many things on the trip including the accommodation and insurance." แปลว่า "ผมต้องจ่ายทุกอย่างตอนเดินทางรวมทั้งค่าที่พักและประกันชีวิต"

ติดตามได้ที่ English Forward Unlimited

by ครูด้วง

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์