คัดลอกลิงค์

ความรู้

คำศัพท์ในสถานการณ์ออกกำลังกาย และ การรักษารูปร่าง

Kru Duang English
Kru Duang English
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Kru Duang English
แจ้งตรวจสอบ
คำศัพท์ในสถานการณ์ออกกำลังกาย และ การรักษารูปร่าง

คำศัพท์ในสถานการณ์ออกกำลังกายและการรักษารูปร่าง

credit: canva.com

คำศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์การออกกำลังกายมีทั้งคำกริยาและคำนามสามารถเลือกใช้ได้ดังนี้ คำว่า "work out" เมื่อเป็นกริยาจะเขียนแยกกันแต่เมื่อเป็นคำนามจะเขียนติดกันเป็นคำเดียว เมื่อใช้เป็นคำนามจะให้ความหมายเป็นชนิดของกิจกรรมในการออกกำลังกายหรือท่าบริหารต่างๆซึ่งทำเป็นรูปพหูพจน์ได้โดยการเติม 's'

1. work out, exercise (verb) ออกกำลังกาย

เช่น I work out regularly. (verb) ฉันออกกำลังกายเป็นประจำ

 I exercise at the gym. (verb) ฉันออกกำลังกายที่ฟิตเนส

2. workout, exercise (noun) การออกกำลังกาย

เช่น Many workouts are done at the gym. (noun) มีการออกกำลังกายหลายอย่างที่ฟิสเนส

I do a few exercises every day. (noun) ฉันออกกำลังกายสองสามท่าทุกวัน

credit: canva.com

เมื่อกล่าวถึงการออกกำลังกายก็จะนึกถึงการลดน้ำหนักที่นิยมใช้คำว่า "diet" ที่จริงแล้วมีอีกหลายคำที่สื่อสารเรื่องการรักษารูปร่างได้ 

Advertisement

Advertisement

3. Get in shape (verb) ทำให้รูปร่างดี

เช่น I am trying to get in shape after my pregnancy. ฉันพยายามกลับมารูปร่างดีเหมือนเดิมหลังจากตั้งครรภ์

4. Keep my figure (verb) รักษารูปร่าง

เช่น People can keep their figures if they work out properly. ทุกคนสามารถรักษารูปร่างของตัวเองได้ถ้าออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

5. Lose weight (verb) ลดน้ำหนักหรือน้ำหนักลด

เช่น I lose weight during my stay in the USA. ฉันน้ำหนักลดตอนอยู่ที่ประเทศอเมริกา

6. Gain weight (verb) เพิ่มน้ำหนักหรือน้ำหนักเพิ่ม 

เช่น People who gain weight will get in shape if they do exercises regularly.  คนที่น้ำหนักขึ้นจะรูปร่างดีขึ้นได้ถ้าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

Advertisement

Advertisement

7. on a diet (adverb/adjective) อยู่ในช่วงลดอาหาร

เช่น People who want to lose weight usually go on a diet. คนที่อยากลดน้ำหนักจะควบคุมเรื่องอาหาร

8. diet (noun) อาหารตามโภชนาการ *ไม่เกี่ยวกับการลด*

เช่น My diet is significantly contributed to my health.  อาหารที่ใช้กินมีผลต่อสุขภาพของฉันอย่างมาก

9. diet (verb) ลดน้ำหนัก เช่น Most women are dieting.  ผู้หญิงส่วนใหญ่กำลังลดน้ำหนักอยู่

credit: canva.com

 

10. gym, fitness center, exercise club, recreation center (noun) ที่ออกกำลังกาย *ต้องมีคำว่า center หรือ club คำข้างหน้าสลับกันได้ มีคำว่าgymเท่านั้นที่ใช้เดี่ยวๆ ได้

เช่น I go to the fitness club in the evening. ฉันไปฟิตเนสตอนเย็น

11. fitness (noun) สุขภาพที่ดี เช่น I maintain my fitness. ฉันดูแลสุขภาพ

Advertisement

Advertisement

12. have a point (verb) พูดมีสาระสำคัญ เช่น You have a point. สิ่งที่คุณพูดมีเหตุผลที่ดี

13. a pushover (noun) คนที่ไม่มีความหนักแน่น เช่น I am not a pushover.  ฉันไม่ใช่คนคล้อยตามคนอื่นๆง่ายๆนะ

14. such + นาม เพื่อใส่ความรู้สึกเน้นย้ำว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เช่น Sara is such a genius. ซ่าร่าเป็นคนฉลาดมาก


credit: canva.com

ครูด้วง

English Forward Unlimited

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด