ความรู้

จำศัพท์เป็นชุดที่ 1: คำกริยา

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
จำศัพท์เป็นชุดที่ 1: คำกริยา

ภาพประกอบโดยผู้เขียน"synonym" คือคำที่มีความหมายเหมือนกันและส่วนใหญ่สามารถใช้แทนกันได้ นอกจากความหมายที่เหมือนกัน คล้ายกัน หรืออยู่ในโทนเดียวกันแล้ว คำที่เป็น "synonym" จะต้องทำหน้าที่เดียวกันได้ในประโยคด้วย เทคนิคการจำศัพท์ง่ายๆ หรือจำศัพท์ให้ได้เยอะ และไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยต้องฝึกความเข้าใจความหมายของคำศัพท์เป็น "synonym" เพราะการใช้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษต้องใช้ตาม "concept" ของคำไม่ใช้การแปลเป็นภาษาไทยแต่เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามชุด synonym ที่จะแนะนำต่อไปนี้อาจจะมีคำบางคำที่จะนิยมใช้ในบางสถานการณ์ที่เจาะจงลงไป โดยจะให้รายละเอียดเรื่องความหมายของแต่ละคำไว้ในประโยคที่ใช้เป็นตัวอย่างคะ

ประโยชน์ของการจำคำศัพท์เป็นชุด "synonym" จะทำให้เรา ฟังได้ดีขึ้น อ่านได้ดีขึ้น พูดได้ดีขึ้น และสุดท้ายคือเขียนได้ดีขึ้น เพราะมีศัพท์ให้เลือกใช้และไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยทำให้ไม่เกิดความสับสนเรื่องความหมายและทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษเร็วขึ้น หากความเข้าใจเกิดในภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ง่ายเมื่อได้ยินคำใหม่ๆหรือคำไม่เคยใช้

Advertisement

Advertisement

ความรู้เรื่องคำศัพท์เป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดที่จำทำให้ผู้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและมั่นใจมากขึ้น

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

ทำให้แย่ลง เป็นคำกริยา มีคำในชุดต่อไปนี้

ภาพประกอบโดยผู้เขียน"destruct" (ดิสตรัคทฺ') เป็นคำกริยา มีตัวอย่างการใช้ต่อไปนี้:

 • "The eruption has destructed the life and well-being on the island." แปลว่า "เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดทำลายชีวิตและความเป็นอยู่บนเกาะ"
 • "The pandemic is destructing the economy of the country."   แปลว่า "สถานการณ์โรคระบาดทำให้เศรษฐกิจในประเทศเสียหาย"
 • รูปอื่นๆ ของ destruct:  destruction (noun), destruct (adjective) แปลว่า "ทำลาย", destructive (adjective) แปลว่า "ไม่เป็นประโยชน์ หรือทางลบ" ยกตัวอย่างเช่น
 • "The destruction of the island is overwhelming."  แปลว่า "มีความเสียหายมากมายบนเกาะ"
 • "Gambling is a destructive behavior."  แปลว่า "เล่นการพนันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์"
 • "Missile is a destruct weapon."  แปลว่า "ขีปนาวุธเป็นอาวุธที่ทำลายล้าง"

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

"destroy" (ดิสทรอย') เป็นคำกริยา มีตัวอย่างการใช้ต่อไปนี้:

 • "Friendship can be destroyed with lies." แปลว่า "มิตรภาพถูกทำลายได้โดยคำโกหก"
 • "Guns can destroy peace in society."   แปลว่า "ปืนทำลายความสงบในสังคม"

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

"spoil" (สปอยลฺ) เป็นคำกริยา มีตัวอย่างการใช้ต่อไปนี้:

 • "Knowing the end of the movie spoils the mood." แปลว่า "รู้ตอนจบของหนังทำให้ดูหนังไม่สนุุก"
 • "An egg is spoiled."  แปลว่า "ไข่เน่า"

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

"ruin" (รู'อิน) เป็นคำกริยา มีตัวอย่างการใช้ต่อไปนี้:

 • "People ruin their health by eating fast food" แปลว่า "คนทำลายสุขภาพตัวเองโดยการกินอาหารจานด่วน"
 • "The city is ruined in the eruption."  แปลว่า "เมืองเสียหายจากภูเขาไฟระเบิด"
 • รูปอื่นๆ ของ ruin เป็นคำนาม แปลว่า "ซากปรักหักพัง" เช่น
 • "Historic ruins remind us of our country. แปลว่า "ซากปรักหักพังทางประวิติศาสตร์ทำให้เราระลึกถึงประเทศของเรา"

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์