ความรู้

จำศัพท์เป็นชุด 3: หักออก

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
จำศัพท์เป็นชุด 3: หักออก

ประโยชน์ของการจำคำศัพท์เป็นชุด "synonym" จะทำให้เรา ฟังได้ดีขึ้น อ่านได้ดีขึ้น พูดได้ดีขึ้น และสุดท้ายคือเขียนได้ดีขึ้น เพราะมีศัพท์ให้เลือกใช้และไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยทำให้ไม่เกิดความสับสนเรื่องความหมายและทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษเร็วขึ้น หากความเข้าใจเกิดในภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ง่ายเมื่อได้ยินคำใหม่ๆ หรือคำไม่เคยใช้

ความรู้เรื่องคำศัพท์เป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดที่จะทำให้ผู้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและมั่นใจมากขึ้น

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

deduct (ดิดัคทฺ') เป็นคำกริยา แปลว่า "หักออก"

ยกตัวอย่างเช่น

 • "10% of my salary is deducted for tax every month." แปลว่า "10%ของเงินเดือนจะถูกหักออก "
 • "I have to deduct the expenses from my earning." แปลว่า "ฉันต้องหักค่าใช้จ่ายจากรายได้"
 • "The deducted amount of money will be put aside for the future use."  แปลว่า "จำนวนเงินที่ถูกหักออกจะถูกเก็บไว้เพื่อใช้ในอนาคต"

Advertisement

Advertisement

Note: มีรูปอื่นๆได้โดยการเปลี่ยนพยางค์ท้ายเพื่อทำหน้าที่อื่นๆ ได้แก่ deduction (noun) deductive (adjective) แปลว่า "ที่หักออก", "ส่วนที่หักออก" หรือเติมความหมายเพิ่มด้วย 'able' เป็นพยางค์สุดท้าย ที่ให้ความหมายถึงความเป็นไปได้ ได้แก่ deductible (adjective) deductibility (noun)  "ที่สามารถหักออกได้"

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

cut down (คัท ดาวนฺ) เป็นคำกริยา แปลว่า หักออก, โค่น (ต้นไม้), ลดลง   รูป "cut" เป็นได้ทั้งกริยาช่องที่ 1,2,3

ยกตัวอย่างเช่น

 • "The most important part of the movie is cut down."  แปลว่า "ส่วนที่สำคัญของหนังถูกตัดให้สั้นลง"
 • "The cost is cut down because of the lower price of the fuel."  แปลว่า "ต้นทุนลดลงเพราะราคาเชื้อเพลิงลดลง"
 • "My allowance was cut down last month."แปลว่า "เบี้ยเลี้ยงของฉันถูกหักเมื่อเดือนที่แล้ว"

Advertisement

Advertisement

Note: มีรูปอื่นๆ ที่เป็นคำนามแบบง่ายๆ แค่เขียนติดกัน "cutdown" (noun)  เช่น "The cutdown is necessary in the financial crisis."

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

reduce (รีดิวซฺ')  เป็นคำกริยา แปลว่า ลดลง

ยกตัวอย่างเช่น

 • "In the school zone, motorists have to reduce the speed." แปลว่า "ในเขตโรงเรียนคนขับรถต้องลดความเร็ว"
 • "A physician recommends patients to reduce their fat consumption."  แปลว่า "หมอแนะนำให้คนไข้ลดการบริโภคไขมัน"
 • "The law to reduce the use of plastic bags is in effect." แปลว่า "กฎหมายเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกมีผลบังคับใช้อยู่"

รูปอื่นๆ ได้แก่ reduction (n) ส่วนที่ลดลง  reduced (adjective) ที่ถูกลดลง  หรือเติมความหมายเพิ่มด้วย 'able' เป็นพยางค์สุดท้าย ที่ให้ความหมายถึงความเป็นไปได้ ได้แก่  reducibility (noun) reducible (adjective) reducibly (adverb)   "ที่สามารถลดลงได้"

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบโดยผู้เขียนsubtract (ซับแทรคทฺ') เป็นกริยา แปลว่า "ลบ, หักออก"

ยกตัวอย่างเช่น

 • "900 subtracted by 400 is 500." แปลว่า "900-400 เป็น 500"
 • "After shopping, we subtract the spending from the total allowance."  แปลว่า "หลังจากไปซื้อของเราก็ลบเงินที่ใช้ไปกับเบี้ยเลี้ยงทั้งหมด"
 • "After subtracting 500, the balance is 400."  แปลว่า "หลังจากลบ 500 เหลือ 400"
 • รูปอื่นๆ ได้แก่ "subtracter" แปลว่า ตัวลบ "subtraction" แปลว่า "การลบ"

ติดตามได้ที่ English Forward Unlimited by ครูด้วง

ภาพทั้งหมดโดย ครูด้วง (นักเขียน)

อัปเดตข่าวสาร และแหล่งเรียนรู้หลากหลายแบบไม่ตกเทรนด์ บน  App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์