ความรู้

ถูกใจบอกยังไงเป็นภาษาอังกฤษ: ภาษาอังกฤษน่ารู้

776
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ถูกใจบอกยังไงเป็นภาษาอังกฤษ: ภาษาอังกฤษน่ารู้

บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอีกแบบที่จำเป็นคือ เมื่อต้องการแสดงความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้การพูดที่เป็นประโยค ประโยคที่ใช้ในการตอบหรือแสดงความถูกใจกับสิ่งต่างๆ ได้ โดยหลักจะใช้ "That" เพื่อแทนว่าเรื่องนั้นโดยไม่ต้องพูดซ้ำและใช้กริยารูป future tense เพื่อแสดงความคิดเห็น

ถูกใจบอกยังไงเป็นภาษาอังกฤษ: ภาษาอังกฤษน่ารู้   ภาพประกอบโดยผู้เขียนแบบแรกคือ "That would be great."

ในสถานการณ์ที่มีคนมาเสนอความช่วยเหลือเราในเวลาที่เราต้องการพอดี โดยไม่มีการร้องขอความช่วยเหลือมาก่อน ประโยคนี้จะถูกนำมาใช้ได้เพื่อแสดงความพอใจในความช่วยเหลือ "That" เป็นตัวแทนของเรื่องที่ได้รับความช่วยเหลือ "would + กริยารูปดั้งเดิม" เป็นรูปกริยา future tense คำว่า "would" เป็นรูปช่องที่ 2 ของ "will" ที่ใช้แสดงความสุภาพได้ดีกว่า "will"  ส่วน "be" เป็นกริยารูปดั้งเดิมของ "is, am, are" ที่สามารถตามด้วย "adjective" หรือคำขยายคำนามได้ เราใช้คำว่า "great" เพราะเป็นคำที่แสดงความพอใจได้ดีกว่า "good" ยกตัวอย่างเช่น

Advertisement

Advertisement

"Would you like your drink refilled?" พนักงานถามว่าคุณต้องการเติมเครื่องดื่มไหม คุณต้องการตอบว่า  "That would be great."

"I will put this folder on your table." ผมจะวางเอกสารไว้ที่โต๊ะให้ คุณต้องการตอบว่า  "That would be great."

ถูกใจบอกยังไงเป็นภาษาอังกฤษ: ภาษาอังกฤษน่ารู้  ภาพประกอบโดยผู้เขียนแบบที่สองคือ "That looks nice."

"nice" เป็นคำที่แสดงความดูดีหรือสวยงาม ประโยคนี้เหมาะกับสถานการณ์ที่เราเห็นอะไรแล้วถูกใจ คำว่า "nice" จะเป็นคำใช้แทนคำว่า "beautiful" ได้ดีกว่า เพราะเป็นคำที่นิยมใช้กันทั่วๆ ไป ตัวอย่างที่ใช้ "That looks nice." ได้แก่

เมื่อพนักงานเสิร์ฟวางอาหารลงไปโต๊ะ  เราพูดว่า "That looks nice." แปลว่า น่ากิน

เมื่อเพื่อนโชว์เสื้อให้เราดู เราพูดว่า "That looks nice." แปลว่า เสื้อผ้าชุดนั้นสวยจัง

เมื่อลูกทำความสะอาดห้องเสร็จแล้ว เราพูดว่า "That looks nice." แปลว่า เป็นระเบียบดีจัง

Advertisement

Advertisement

ถูกใจบอกยังไงเป็นภาษาอังกฤษ: ภาษาอังกฤษน่ารู้  ภาพประกอบโดยผู้เขียน

แบบที่สามคือ "I like that."

หากเราชอบอะไรก็คือแสดงความถูกใจในเรื่องนั้น เมื่อนำ "I" มาเป็นประธานทำให้เกิดแสดงความเป็นส่วนบุคคลและกริยาที่แสดงความรู้สึกเรื่องของความคิดเห็น ประโยคนี้มักใช้ในสถานการณ์ตอบตกลง ได้แก่ ถูกชวน, นัดหมาย, สั่งอาหาร, หรือเลือกซื้อสินค้า เป็นต้น

ยกตัวอย่างเช่น

"A hamburger will come with fries." เมื่อสั่งแฮมเบอเกอร์จะเสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งทอด  ถ้าถูกใจตอบว่า "I like that".

"The appointment will be rescheduled according to your convenience." นัดจะถูกเลื่อนไปตามที่คุณสะดวก ถ้าถูกใจตอบว่า "I like that".

"Your order will be delivered to you by tomorrow." สินค้าที่คุณสั่งจะถูกส่งภายในวันนี้ ถ้าถูกใจตอบว่า "I like that".

"Would you like to have dinner with me tonight?" ไปกินข้าวกันไหมเย็นนี้ ถ้าถูกใจตอบว่า "I like that".

Advertisement

Advertisement

ถูกใจบอกยังไงเป็นภาษาอังกฤษ: ภาษาอังกฤษน่ารู้  ภาพประกอบโดยผู้เขียนแบบที่สี่คือ "That's a good idea."

ในสถานการณ์ที่เราเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้อื่นพูดและเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีถูกใจ เราใช้ประโยค "That's a good idea." คำว่า "That" ใช้เพื่อแทนเรื่องที่ผู้พูดได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  "is" ถูกย่อเพื่อพูดได้สะดวกขึ้นเมื่อออกเสียงก็เพื่อใส่ 's' ไปในพยางค์ท้ายของ 'That'  ส่วนกรรมของประโยค "a good idea" สามารถเปลี่ยนเป็น "a great idea" ได้ถ้าถูกใจมาก ยกตัวอย่างเช่น

"Would you like to sit here?" แปลว่า "นั่งตรงนี้ดีไหม"  ถ้าถูกใจอยากนั่งตรงนี้ตอบว่า "That's a good idea."

"We should park here." แปลว่า "เราควรจอดรถตรงนี้  ถ้าถูกใจตอบว่า "That's a good idea."

ถูกใจบอกยังไงเป็นภาษาอังกฤษ: ภาษาอังกฤษน่ารู้  ภาพประกอบโดยผู้เขียน

แบบที่ห้าคือ "Wonderful!"

แบบนี้ไม่ถือว่าเป็นประโยคแต่เป็นการใช้ คำแสดงความรู้สึกคำเดียวเพื่อแสดงความถูกใจ กรณี"wonderful" นี้เป็น adjective ที่ใช้แสดงความรู้สึกถูกใจได้ดี หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นคำ "adjective" อื่นก็ได้ เช่น Great, Amazing, Excellent เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงและสถานการณ์ คำเดี่ยวๆ ไม่มีคำอื่นๆ ที่ช่วยควบคุมโทนความหมายนอกจากน้ำเสียงหรือท่าทางที่แสดงออกตามความรู้สึก

การใช้ประโยคเหล่านี้จะทำให้ผู้ฟังรับรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่เขาเสนอมาให้ การตอบรับเฉยอย่างเช่น "yes" หรือ "ok" อาจจะไม่ดีที่สุด ลองนำประโยคทั้ง 5 แบบไปใช้กันดูนะคะ

ครูด้วง

English Forward Unlimited

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

อัปเดตสาระภาษาอังกฤษดี ๆ มีประโยชน์แบบนี้อีกมากมาย โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์