คัดลอกลิงค์

ความรู้

บอกสิ่งที่ฉันชอบเป็นภาษาอังกฤษ ชอบก็บอกว่าชอบ

835
Kru Duang English
Kru Duang English
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Kru Duang English
แจ้งตรวจสอบ
บอกสิ่งที่ฉันชอบเป็นภาษาอังกฤษ ชอบก็บอกว่าชอบ
credit: canva.com
เมื่อต้องการแสดงความชอบส่วนตัว สามารถใช้สำนวนดังต่อไปนี้ได้
 
credit: canva.com
 
be + into + นาม (adjective)
 
เป็นคำที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันเพราะเราก็ใช้การพูดในชีวิตประจำวันเหมือนกัน เช่น ฉันอินกับเรื่องนี้มาก แปลว่า “เห็นด้วยหรือชอบ” สันนิษฐานว่าย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า into ในสำนวนนี้
 
การใช้สำนวนนี้ต้องอยู่ในสถานการณ์ส่วนตัวเพื่อแสดงความรู้สึกชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆ
ถ้าต้องการประโยคที่เป็นทางการเพื่อแสดงความรู้สึกชอบส่วนตัวให้ใช้ interested in แทนจะให้ความเป็นทางการมากกว่า
 
เช่น
I am into music.
ฉันชอบดนตรี (กันเอง)
I am interested in music.
ฉันชอบดนตรี (ทางการ)
 
ว่าด้วย verb ที่แสดงความรู้สึกมาทำเป็น adjective มี 2 รูปและมี 2 ความหมาย
 
interest (v) ทำให้สนใจ
เช่น Music interests me.
 
interested (adj) รู้สึกสนใจ (กริยาช่อง3)

Advertisement

Advertisement

เช่น I am interested in music.
 
interesting (adj) น่าสนใจ (กริยาเติม ing)
เช่น Music is interesting for me.

 credit: canva.com

be fond of (adjective)
fond of (adjective)
- ต้องอยู่หลัง verb to be (is/am/are, was/were, been)
- ใช้ of เชื่อมคำนามหรือกริยาเติม “ing”
- แสดงความชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นได้ 2 แนวทาง
 
1) เป็นความชอบที่ลึกซึ้งกว่า
2) เป็นความชอบที่ทำได้ ซึ่ง like จะเป็นความชอบที่อาจจะไม่เคยทำมาก่อนก็ได้
 
เช่น
I am fond of rock music. ชอบฟังเพลงร็อคมาก
I am fond of swimming. ชอบว่ายน้ำ (มีโอกาสก็จะทำ ถ้า I like swimming. อาจจะว่ายน้ำไม่เป็นก็ได้)
 
 
credit: canva.com
like (verb)
like (verb) นิยมใช้มากที่สุดและค่อนข้างเป็นกันเอง ใช้ตามด้วยคำนามหรือคำกริยาเติม “ing” ก็ได้
 
I like music. ชอบฟังเพลง
I like eating. ชอบกิน
I like dogs. ชอบสุนัข

Advertisement

Advertisement

 
credit: canva.com
enjoy (verb)
 
enjoy (verb) นิยมใช้ตามด้วยกริยาเติม “ing” เป็นส่วนใหญ่เพื่อบอกว่าชอบทำอะไร หรือตามด้วยคำนาม เมื่อใช้ "enjoy" จะมีความหมายได้ 2 ทางคือ
1) ชอบ: นิสัยส่วนตัว 2) สนุก: เฉพาะเหตุการณ์ เช่น I enjoy music. ชอบฟังเพลง
I enjoy the party. งานเลี้ยงสนุก
I enjoy eating. ชอบกิน (นิสัย)
I enjoy having dogs around. ชอบเลี้ยงสุนัข
 
credit: canva.com
 care for (verb)
 
care for (verb) ตามด้วยคำนามเพื่อแสดงความชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเป็นทางการมากกว่าคำอื่นๆและเป็นคำยุคเก่า
 
I care for rock music. ชอบฟังเพลงร็อค
I care for food. ชอบอาหาร
I care for a dog. ชอบสุนัข
 
care about (verb) ให้ความหมายถึงความรักความห่วงใยเป็นพิเศษ
เช่น I care about you. ฉันเป็นห่วงคุณ
 
take care of (v) ดูแล จัดการให้เรียบร้อย
หรือใช้ care for ก็ได้แต่จะนิยมใช้น้อยกว่า take care of เช่น I take care of my family.

Advertisement

Advertisement

หรือ I care for my family.
ฉันดูแลครอบครัวของฉัน
 
would like = would care for =แปลว่า "ต้องการ" ใช้ care for แทนคำว่า like เพื่อให้ความหมายเดียวกันคือ “ต้องการ” เช่น
Would you like some coffee?
Would you care for some coffee?
ต้องการกาแฟไหม

credit: canva.com

 "a cup of tea" (noun)
 
"a cup of tea" (noun) คำนี้เป็นสำนวนเปรียบเทียบเมื่อวัฒนธรรมในการดื่มชาเป็นวิธีหนึ่งในการพักผ่อน เมื่อเรามีชาถ้วยโปรดเราก็จะมีความสุขซึ่งเปรียบเสมือนความชอบส่วนตัว
 
เช่น
Music is my cup of tea.
Traveling is my cup of tea.
Shopping is my cup of tea.
 
ส่วนใหญ่เราจะได้ยินสำนวนนี้เป็นประโยคปฏิเสธ เพราะจะเป็นความสุภาพมากกว่าแทนการพูดตรงๆว่าไม่ชอบอะไร การใช้การเปรียบเทียบอาจจะฟังดูนุ่มนวลกว่า
 
แทนที่จะพูดว่า
I don’t like rock music.
ก็พูดว่า
Rock music is not my cup of tea.
 
credit: canva.com
 "a (คำนาม) person" เป็นคำนาม
 
"a (คำนาม) person" เป็นคำนาม
เราสามารถใช้สำนวนนี้โดยการเติมคำนามที่เป็นสิ่งที่เราชอบไว้หน้าคำว่า “person” เป็นการสื่อสารสิ่งที่เราชอบจนที่เป็นนิสัยเราหรือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา
 
เช่น
I am a morning person. ฉันชอบตื่นเช้า
I am a dog person. ฉันชอบสุนัข
I am a music person. ฉันชอบดนตรี
 
ส่วนใหญ่เราจะได้ยินสำนวนนี้เป็นประโยคปฏิเสธ อาจจะเป็นเพราะสุภาพมากกว่าแทนการพูดตรงๆว่าไม่ชอบอะไร การใช้สำนวนนี้แทนคำกริยาตรงๆ อย่างเช่น like จะทำให้การพูดปฏิเสธฟังดูนุ่มนวลขึ้น
 
แทนที่จะพูดว่า
I don’t like waking up in the morning.
ก็พูดว่า "I am not a morning person."
ทั้ง 2 ประโยคให้ความหมายเดียวกันว่าไม่ชอบตื่นเช้า
 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด