คัดลอกลิงค์

ความรู้

บ่น_ยังไงเป็นภาษาอังกฤษ

Kru Duang English
Kru Duang English
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Kru Duang English
แจ้งตรวจสอบ
บ่น_ยังไงเป็นภาษาอังกฤษ
เมื่อจะบ่นก็ต้องหาวิธีมาบ่น...
 
credit: canva.com Andrea Piacquadio from Pexels
How + adjective/ adverb!
 
การสื่อสารว่า "มากจัง" พร้อมด้วยน้ำเสียงที่เป็นองค์ประกอบในการแสดงความรู้สึก ว่าดีหรือไม่ดี สามารถตั้งด้วยคำว่า "How"
 
"How" นอกจากจะเป็นคำถามได้แล้ว ยังใช้แสดงความรู้สึกได้อีกด้วย โดยมีรูปแบบเดียวกันกับคำถาม คือตามด้วย "คำขยาย" หรือที่ก็เรียกว่า "adjective" หรือ "adverb"
 
รูปแบบนี้สามารถใช้แสดงความรู้สึกคล้อยตามเรื่องต่าง ๆ ได้อีกด้วย เมื่อมีคนมาเล่าเรื่องต่าง ๆ  ให้ฟังแล้วเราต้องการแสดงความรู้สึกต่อเรื่องนั้น ๆ
เช่น
How tiring! "น่าเหนื่อย"
How terrible! "แย่จัง"
How early! "เช้าจัง"
How tedious! "น่าเบื่อจัง"
 
หากต้องการเจาะจงสิ่งนั้นก็สามารถตามด้วยคำนามก็ได้ เช่น
How sweet the candy! "ขนมหวานจัง"
How heavy the bag! "กระเป๋าหนักจัง"
How complicated the problem! ปัญหาซับซ้อนจัง"

Advertisement

Advertisement

How smelly the fruit! "ผลไม้กลิ่นฉุนจัง"
 
หากต้องการพูดให้เต็มประโยค ก็สามารถตามด้วยคำนามและกริยาได้เลย เช่น
How tiring my day is! "วันนี้น่าเหนื่อย"
How terrible the weather is! "อากาศแย่จัง"
How early the work starts! "งานเริ่มเช้าจัง"
How tedious the job is! "งานน่าเบื่อจัง"
 
หากพูดเป็นประโยคเต็มรูปแบบอาจจะมีวิธีการพูดที่ง่ายกว่า หรือที่คุ้นเคยกันมากกว่าโดยตั้งประโยคธรรมดาแล้วใช้ "so" ตามด้วย "adjective" หรือ "adverb" แทน เช่น
My day is so tiring. "วันนี้น่าเหนื่อย"
The weather is so terrible! "อากาศแย่จัง"
The work starts so early. "งานเริ่มเช้าจัง"
The job is tedious. "งานน่าเบื่อจัง"
 
ดังนั้นการบ่นโดยใช้ "how" ตามด้วย "adjective" หรือ "adverb" มักจะบ่นแบบสั้น ๆ ด้วยคำ 2 คำมากกว่าใช้เป็นประโยคยาว ๆ ที่อาจจะฟังดู old-fashioned หรือโบราณมากกว่าประโยคปกติ

Advertisement

Advertisement

credit: canva.com Andrea Piacquadio from Pexels
What + noun!
"What" ตามด้วยคำนาม สามารถนำมาใช้แสดงความความรู้สึกได้ แต่ขึ้นอยู่กับคำที่ใช้แสดงลักษณะ ประกอบกับน้ำเสียงที่แสดงออกมาว่าดีหรือไม่ดี ตามปกติ "what" สามารถตามด้วยคำนามได้อยู่แล้วเมื่อถูกใช้เป็นคำถาม เมื่อใช้คำนามก็สามารถนำคำที่เป็น adjective หรือคำขยายคำนามมาใช้ขยายลักษณะ เพื่อแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ได้โดยวางไว้หน้าคำนาม เมื่อมาใช้เป็นคำแสดงความรู้สึกหรือการบ่น จึงมีโครงสร้างต่อไปนี้
 
"What + a/an + adjective + คำนาม!"
 
ยกตัวอย่างเช่น 
What a wonderful day!  แปลว่า "วันนี้เป็นวันที่ดีจัง!"
What a harsh weather! แปลว่า " อากาศแย่จัง!"
What a cloudy day! แปลว่า "ท้องฟ้าครึ้มจัง!"
What a funny story! แปลว่า "เรื่องตลกจัง!"

Advertisement

Advertisement

What a terrible news! แปลว่า "ข่าวร้ายจริงๆ!"
 

หากต้องการพูดแต่คำนามก็ได้แต่อาจต้องใช้น้ำเสียงเป็นตัวสื่อสารความรู้สึกแทน

ยกตัวอย่างเช่น

"What a day!"  แปลว่า "วันอะไรเนี้ย!"p>

"What a dog!" แปลว่า  "หมาอะไรเนี้ย!"p>

"What a lady!" แปลว่า  "ผู้หญิงอะไรเนี้ย!"p>

"What a car!" แปลว่า  "รถอะไรเนี้ย!"p>

credit: canva.com Andrea Piacquadio from Pexels

That sounds + adjective.

เมื่อต้องการบ่นเป็นประโยค เราสามารถใช้ "linking verb" เป็นคำว่า "sound" เพื่อแสดงความรู้สึกต่อเรื่องที่ได้ยินมา โดยใช้คำ adjective ตามมาเพื่อสื่อสารว่าดีหรือไม่ดี และใช้ "that" หรือ "it" เป็นตัวตั้งประโยคเพื่อแปลว่าเป็นเรื่องนั้น เพื่ออ้างอิงเรื่องที่คนอื่นเล่าให้ฟัง ประโยคแบบนี้สามารถใช้โต้ตอบหรือแสดงความรู้สึก ร่วมกับเรื่องที่คนอื่นเล่าให้ฟังได้ ยกตัวอย่างเช่น

"That sounds horrible."  แปลว่า "แย่จัง"

"That sounds complicated."  แปลว่า "ยุ่งยากจัง"

"That sounds difficult."  แปลว่า  "ลำบากจัง"

"That sounds annoying."  แปลว่า  "น่ารำคาญจัง"

"That sounds impossible."  แปลว่า  "ไม่น่าเป็นไปได้เลย"

credit: canva.com Andrea Piacquadio from Pexelsการบ่นให้เป็นประโยคสามารถใช้วิธีการเปรียบเทียบเป็นคำนามได้ โดยใช้ "That" หรือ "It" เป็นตัวตั้งประโยค และใช้กริยาเป็น "is" และตามด้วยคำนาม ที่ต้องการเปรียบเทียบด้วยเพื่อบอกความรู้สึก ยกตัวอย่างเช่น

"That's a lot of work." แปลว่า "วุ่นวายจัง"

"That's a problem." แปลว่า "ตัวปัญหา"

"That's a big deal." แปลว่า "เรื่องใหญ่"

"That's a genius." แปลว่า "เก่งจัง หรือเป็นความคิดที่ดีมาก"

"That's a pain." แปลว่า "เป็นเรื่องที่เจ็บปวด"

 

ครูด้วง
English Forward Unlimited
 
เครดิตภาพทั้งหมด : Andrea Piacquadio / canva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด