คัดลอกลิงค์

ความรู้

ใช้ Tense ยังไงให้ Make Sense: Perfect Tense

Kru_Duang_English
Kru_Duang_English
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Kru_Duang_English
แจ้งตรวจสอบ
ใช้ Tense ยังไงให้ Make Sense: Perfect Tense

Tense ให้ Make Sense

รูปกริยา "perfect tense" เป็นรูปกริยาที่สร้างความมึนงงเป็นอย่างมากสำหรับทุกคนเนื่องจากไม่สามารถแปลตรงๆได้ในภาษาไทยและให้ความหมายหลากหลาย รูป "perfect tense" เป็นส่วนประกอบระหว่างกริยาช่วย 'have' และ กริยาแท้ที่เป็นรูปช่อง 3 โดย  have จะแตกออกเป็น 3 รูป "has + กริยาช่องที่ 3" / "have + กริยาช่องที่ 3" ที่เป็น "present perfect" และ "had+ กริยาช่องที่ 3" ที่เป็น "past perfect" ลักษณะการใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เครดิตภาพจากเว็บไซด์:  https://www.canva.com/ คลิกไปที่การค้นหาใน brand:BABj9f0X1bg   ชื่อการออกแบบ brown blue and green doodles kiddie crafty family day's photo poster เมื่อเราใช้ "perfect tense"จะเป็นครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วแต่จะใช้กริยาเป็นรูปใด หากใช้เพื่อบอกช่วงเวลาจะมีการใช้คำว่า "for" และ "since" มาช่วยเน้นความหมายเรื่องเวลาให้ชัดเจนขึ้น โดย "for" จะนำมาใช้เพื่อบอกจำนวนเวลา และ "since" นำมาบอกจุดเริ่มต้นการกระทำนั้นๆ ตั้งแต่ในอดีต 

Advertisement

Advertisement

ในกรณีของ "present perfect" มีรูปเป็น "has/have + กริยาช่องที่ 3"

ประธานเอกพจน์ (1) / He, She, It   ใช้ has + กริยาช่องที่ 3

ประธานพหูพจน์ (2+++) / I, We, You, They   ใช้ have + กริยาช่องที่ 3

ความหมายจะครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังดำเนินอยู่ยังไม่จบ ยกตัวอย่างเช่น

"They have worked here for 10 years." แปลว่า "พวกเขาทำงานที่นี่มา10ปี"

"The project has continued since 2000." แปลว่า "โครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2000"

หากนำมาใช้ครอบคลุมเวลาในอนาคตจะเป็นรูป "Future Perfect" คือ "will have + กริยาช่องที่ 3" โดยจะให้ความหมายครอบคลุมเวลาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต ยกตัวอย่างเช่น

"In December, he will have worked here for 11 years." แปลว่า "ในเดือนธันวาคมเขาจะทำงานที่นี่ครบ 11 ปี" 

Advertisement

Advertisement

"The project will have continued for 20 years if it is funded until the end of this year."  แปลว่า "โครงการนี้ดำเนินมาครบ 20 ปีถ้ายังมีเงินสนับสนุนถึงสิ้นปีนี้"

เครดิตภาพจากเว็บไซด์:  https://www.canva.com/ คลิกไปที่การค้นหาใน brand:BABj9f0X1bg   ชื่อการออกแบบ brown blue and green doodles kiddie crafty family day's photo poster เนื่องจากการใช้ "perfect tense" ครอบคลุมเวลาตั้งแต่อดีตกึงปัจจุบันทำให้ถูกนำมาใช้เมื่อต้องการพูดถึงเรื่องในอดีตที่ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตและเป็นเรื่องพิเศษ โดยมักจะใช้เป็น "present perfect" คือรูป "has/have + กริยาช่องที่ 3" และมักจะใช้คำขยายมาช่วยในประโยคคำถามที่ทำให้ความหมายชัดเจนขึ้น ได้แก่ "ever" ที่ต้องใช้ในประโยคคำถามหรือปฏิเสธเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น

"I have been to Europe before." แปลว่า "เคยไปยุโรปมาแล้ว"

"She has learned some Japanese, so she knows a few words."  แปลว่า "เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาบ้างเลยรู้บางคำในภาษาญี่ปุ่น"

Advertisement

Advertisement

"Have you ever driven alone in the storm?" แปลว่า "คุณเคยขับรถคนเดียวกลางพายุไหม"

"I have never tried Thai food in my life." แปลว่า "ยังไม่เคยกินอาหารไทยเลยตั้งแต่เกิดมา" 
เครดิตภาพจากเว็บไซด์:  https://www.canva.com/ คลิกไปที่การค้นหาใน brand:BABj9f0X1bg   ชื่อการออกแบบ brown blue and green doodles kiddie crafty family day's photo poster 

"present perfect" หรือ "has/have + กริยาช่องที่ 3" สามารถนำมาใช้ในความหมายเดียวกับ "past simple" หรือ "กริยาช่องที่ 2" โดยนำมาใช้ในความหมายว่าทำสิ่งนั้นเสร็จแล้ว ในการใช้อาจจะมีคำขยายหรือ adverb ที่นำมาวางไว้หน้าคำกริยาช่องที่ 3 เพื่อเน้นความหมายให้ชัดเจนมากขึ้น ได้แก่  "already" แปลว่า เรียบร้อยแล้ว หรือ "just" แปลว่า เพิ่งจะเกิดขึ้น   ยกตัวอย่างเช่น

"I have already done my homework." หรือ "I did my homework." ให้ความหมายเดียวกัน แปลว่า "ทำการบ้านเสร็จแล้ว"

"Have you finished your dinner?" หรือ "Did you finish your dinner?"  ให้ความหมายเดียวกัน แปลว่า "กินข้าวหมดไหม" หรือ "กินเสร็จหรือยัง"

"He has just arrived home." หรือ "He just arrived home." ให้ความหมายเดียวกัน แปลว่า "เพิ่งถึงบ้าน"

เครดิตภาพจากเว็บไซด์:  https://www.canva.com/ คลิกไปที่การค้นหาใน brand:BABj9f0X1bg   ชื่อการออกแบบ brown blue and green doodles kiddie crafty family day's photo poster 

"perfect tense" สามารถนำมาใช้งานในการไล่ลำดับเหตุการณ์ได้โดยใช้คู่กับ "simple tense" หากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะใช้เป็น "perfect tense" และลำดับต่อมาจะเป็น "simple tense" โดยจะเป็น กริยาช่องที่  1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่กล่าวถึงว่าเป็นเรื่องอดีตหรือปัจจุบัน หากเป็นเรื่องปัจจุบันใช้กริยาช่องที่ 1 หากเป็นเรื่องในอดีตจะเป็นกริยาช่องที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น

"Before I had breakfast, I had cleaned my teeth." แปลว่า "แปรงฟันก่อนกินข้าว"  (เป็นเรื่องในอดีตใช้กริยาช่องที่ 2)

"After I have finished my homework, I go home." แปลว่า "หลังจากทำการบ้านเสร็จก็กลับบ้าน"  (เป็นเรื่องในปัจจุบันใช้กริยาช่องที่ 1)

 

ครูด้วง

English Forward Unlimited

เครดิตการออกแบบจากเว็บไซต์  canva

 

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด