ท่องเที่ยว ในวงเวียนใหญ่

หมวดหมู่

ใน

จาก

กราบขอพร "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" วัดเวฬุราชิณ กรุงเทพมหานคร

กราบขอพร "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" วัดเวฬุราชิณ กรุงเทพมหานคร

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” สดชื่นแจ่มใสทักทายเช้าวันพฤหัสที่ 19 สิงหาคม 2564 หนุ่ม-สุทนพาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นเดิมวันนี้พาไป กราบขอพร "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" วัดเวฬุราชิณ ตั้งอยู่ริมคลอ