ท่องเที่ยว

หนุ่ม-สุทน ชวนไปเดินชิล ชม 2 วัฒนธรรม "ตลาดศาลเจ้าโรงทอง" อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

หนุ่ม-สุทน ชวนไปเดินชิล ชม 2 วัฒนธรรม "ตลาดศาลเจ้าโรงทอง" อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” ทักทายกันวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 สุขสดชื่นแจ่มใสเมื่อได้ท่องเที่ยวสองวิถีวัฒนธรรมในตลาดโบราณเก่าแก่อายุเกิน 100 ปี คือ "ตลาดศาลเจ้าโรงทอง" อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง น่าท่องเที่ยวครับตลาดริมน้ำแม่น้ำน้อยตัวตลาดยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

"ตลาดศาลเจ้าโรงทอง" เป็นตลาดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองนี้มานาน ผมขอเล่าเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนชาวจีนที่ "ศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอู" ศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตลาดริมน้ำศาลเจ้าโรงทอง ดังนั้นท่านผู้อ่านทุกท่านหนุ่ม-สุทน ขอเขียนเล่าเรื่องในย่านตลาดริมน้ำแม่น้ำน้อยให้ทุกท่านอ่านเพื่อความเข้าใจในเนื้อเรื่องแบบง่าย ๆ โดยเริ่มต้นที่

เรื่องที่ 1 ตลาดริมน้ำชื่อ "ตลาดศาลเจ้าโรงทอง" ดั้งเดิมมาจากชื่อบ้านไผ่จำศีล!!! แล้วเรียกว่า "ตลาดไผ่จำศีล" เคยเป็นย่านการค้าเจริญรุ่งเรืองในลุ่มลำน้ำน้อย เพราะสินค้าต่าง ๆ ที่จะส่งไปถึงเมืองชัยนาทและปากน้ำโพหรือเมืองนครสวรรค์จะต้องผ่านที่นี้ก่อนครับทำให้ที่นี้มีความเจริญรุ่งเรื่องมาตั้งแต่ครั้งอดีต

Advertisement

Advertisement

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

เคยเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีต เพราะด้านหลังตลาดติดลำน้ำน้อยเคยเป็นเมืองท่ามาก่อน

เรื่องที่ 2 เมื่อตลาดเจริญรุ่งเรืองก็มี "ร้านขายทองและโรงหลอมทอง" ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการดูแลตลาดริมน้ำไผ่จำศีลจึงประชุมมีมติให้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "ตลาดศาลเจ้าโรงทอง" สันนิษฐานว่าเอาสองสถานที่มาตั้งเป็นชื่อตลาดคือ "ตัวศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอู" และ "โรงหล่อทอง" ในตลาดแห่งนี้จึงได้ชื่อมาเป็น "ตลาดศาลเจ้าโรงทอง"

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

ปัจจุบันเป็นศาลเจ้าที่อยู่สวยงามและน่าเคารพศรัทธามากครับ

สำหรับเรื่องราวที่ 3 ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยว "ตลาดศาลเจ้าโรงทอง" ต้องแวะกราบบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน "ศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอู" เพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่ตลาดริมน้ำแม่น้ำน้อยมาตั้งแต่ครั้งเป็นเมืองวิเศษชัยชาญส่วน "องค์เทพเจ้ากวนอู" มีเรื่องราวเล่าขานกันเองว่าองค์เทพเจ้ากวนอูลอยน้ำมาติดอยู่ริมน้ำหรือท่าน้ำพอชาวบ้านชาวตลาดพบเจอก็อัญเชิญขึ้นมาแล้วเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงร่วมกับจัดสร้างศาลเจ้าเพื่อประดิษฐานองค์เทพเจ้ากวนอูเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตลาดริมน้ำน้อยหรือตลาดไผ่จำศีลแล้วก็มาชื่อ "ตลาดศาลเจ้าโรงทอง" ส่วนภายใน "ศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอู" ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ของชาวจีนและองค์เทพเจ้ากวนอู ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอู อธิฐานขอได้ทุกเรื่อง เช่น ความสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การค้าขายการลงทุน โชคลาภร่ำรวยเงินทอง เป็นต้น นี่คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาวจีนที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลถึงทุกวันนี้

Advertisement

Advertisement

ศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอู

ศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายล้วนแต่น่าเลื่อมใสศรัทธา

เรื่องที่ 4 เข้าตลาดศาลเจ้าโรงทองเลือกซื้อขนมแบบโบราณเก่าแก่ เช่น ขนมสาลี ขนมดอกลำดวน ขนมเกสรลำเจียกและขนมทองหยิบทองหยอด ฝอยทอง และขนมอื่น ๆ อีกหลากหลายมีให้เลือกซื้อได้ตามใจชอบของแต่ละท่านครับ

ตลาดศาลเจ้าโรงทองตลาดศาลเจ้าโรงทองตลาดศาลเจ้าโรงทอง

ภายตลาดศาลเจ้าโรงทอง ร่มรื่น เย็นสบาย มีของกินมากมายโดยเฉพาะขนมต่าง ๆ

ตลาดศาลเจ้าโรงทองตลาดศาลเจ้าโรงทอง

ในตลาดยังมีมุมให้เดินเล่น เดินชิล เลือกมุมภ่ายภาพได้ด้วยครับ

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

เดินไปสุดตลาดด้านหลังสุดติดลำน้ำน้อย ชมวิวทิวทัศน์สวยงามครับ

สำหรับเรื่องราวที่ 5 วัฒนธรรมคนไทย แนะนำให้จอดรถในลานจอด "วัดนางในธัมมิการาม" แล้วขึ้นวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อ "หลวงปู่นุ่ม ธัมมาราโม" อดีตเจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม หลวงปู่นุ่มท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองวิเศษชัยชาญ เป็นที่รักและเคารพศรัทธาของชาวตลาดไผ่จำศีลหรือตลาดศาลเจ้าโรงทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายจากไปในวันที่ 31 สิงหาคม 2497 สิริอายุ 72 ปี อุปสมบทมา 52 พรรษา ท่านผู้อ่านทุกท่านกราบขอพรได้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะโชคลาภหรือการสอบเข้ารับราชการ เป็นต้น ส่วนการแก้บนส่วนใหญ่จะถวายน้ำอัดลมสีดำ!!! เพราะเมื่อครั้งหลวงปู่นุ่มยังไม่มรณภาพท่านชอบน้ำอัดลมสีดำมาก ๆ นั้นคือโคลาโคล่าครับ "วัดนางในธัมมิการาม" เป็นวัดสงบเงียบแต่สวยงามชาวประชาชนทั้งหลายมากราบบูชาขอพรหลวงปู่นุ่มกันมากในทุกวันครับ

Advertisement

Advertisement

วัดนางในธัมมิการามวัดนางในธัมมิการามวัดนางในธัมมิการาม

กราบขอพร "หลวงปู่นุ่ม ธัมมาราโม" ในวิหาร วัดนางในธัมมิการาม

วัดนางในธัมมิการาม

วัดนางในธัมมิการาม เป็นวัดสวยงาม เงียบสงบ

ไปท่องเที่ยวกันนะครับ "ท่องเที่ยว 2 วัฒนธรรมไปตลาดศาลเจ้าโรงทอง" อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ท่องเที่ยวสุขใจ  แล้วฝากติดตามฟังรายการ "กินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์" ทางคลื่นข่าว fm 100.5 mhz ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน วัฒนธรรมและอาหารถิ่นของชุมชนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น. "กินเที่ยวทั่วไทย เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ ถ้าอยากรู้ต้องออกเดินทางไป...กับ...ผมหนุ่ม-สุทน” ขอบคุณและสวัสดีครับ

ตลาดศาลเจ้าโรงทองตลาดศาลเจ้าโรงทอง

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง ศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอู และวัดนางในธัมมิการาม อยู่ในบริเวณเชื่อมถึงกันท่องเที่ยวสุขใจได้ทุกสถานที่ครับ


เรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์
แฟนเพจเฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/
#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น.
#ติดต่อวิทยากรด้านการท่องเที่ยวได้ที่ได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ค
#เที่ยวเพลิน #เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #bigmaptravel #Tourism local life ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน

*STAR COVER"อย่ามัวแต่ดูมาดังกัน"*

ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ขอชวนทุกคนมาสนุกโคฟเวอร์ พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7,000 บาท (5 รางวัล) โคฟคนที่ใช่ ไลค์คนที่ชอบ`ร่วมสนุกได้ที่ ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ห้อง cover บนแอปทรูไอดี`

cover anime

คลิกเลย >> https://ttid.co/UAnK/7y9jfqkq

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3O1cmUQ

ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - วันที่ 3 สิงหาคม 2565

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน
เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน
อ่านบทความอื่นจาก เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน

นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ วิทยากรบรรยายท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มากความสามารถและประสบการณ์จริงจา

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์