ความรู้

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายบ้าน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายบ้าน

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการขายบ้าน

1

สวัสดีครับ
เพื่อนๆ คงสงสัยใช่ไหมครับว่าเวลาเราจะขายบ้านเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
วันนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆ ทุกคนทราบนะครับ ว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่เราต้องจ่ายในเวลาที่เราต้องการขายบ้าน

2

1.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

โดยการขายบ้านนั้น ก็จะทำให้เกิด “รายได้” ใช่ไหมครับ ดังนั้นเราก็จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย โดยใช้ราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี และผู้ขายสามารถนำจำนวนปีที่ถือครองบ้านมาคำนวณหักค่าใช้จ่ายได้เป็นเปอร์เช็นต์มากน้อยตามปีที่ถือครองครับเพื่อน ๆ

ส่วนเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมาคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพื้นฐาน โดยไม่มีสิทธิยกเว้น และเมื่อถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายที่สำนักงานที่ดินเเล้ว เพื่อน ๆ มีสิทธิเลือกที่จะไม่ต้องนำรายได้จากการขายบ้านไปรวมคำนวณภาษีตอนสิ้นปี หรือจะนำไปรวมก็ได้ครับ

Advertisement

Advertisement

2

2.ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีประเภทนี้ก็จะเป็นภาษีที่จะเรียกเก็บจากการขายบ้านที่ไม่ได้อยู่อาศัยเอง ที่ถือครองไม่ถึง 5 ปีเป็นหลักครับ โดยเขาจะนับตั้งเเต่วันที่รับโอนบ้านมา ภาษีธุรกิจเฉพาะจะคิดอัตราอยู่ที่ 3.3% ของราคาขายจริงหรือราคาประเมิน เเล้วเเต่ว่าราคาไหนสูงกว่ากันก็ใช้ราคานั้นคำนวณ ภาษีธุรกิจเฉพาะตัวนี้ผู้ขายมีสิทธิได้รับยกเว้น 3 กรณีหลัก คือ 1.กรณีที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปีที่ได้รับโอนบ้านหลังนั้นมา 2.ถูกเวนคืนบ้านหรือที่ดิน 3.ขายบ้านหรือที่ดินที่ได้มาโดยมรดกครับ

3

3.อากรเเสตมป์

โดยรายรับจากการขายบ้าน หรือที่ดินนั้นต้องเสียค่าอากรเเสตมป์ในอัตรา 0.5% ของราคาประเมินครับเพื่อน ๆ  เเต่ถ้าหากมีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่เเล้วจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีอากรเเสตมป์ครับ

5

4.ค่าธรรมเนียมการโอน

Advertisement

Advertisement

โดยสำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการโอนของกรมที่ดินคิดอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินครับ


สำหรับบทความนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆ ผมหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะครับ

ขอบคุณครับ


คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์