คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ที่นี่บ้านบ่อแก้ว

สาวิตรี
สาวิตรี
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก สาวิตรี
แจ้งตรวจสอบ
ที่นี่บ้านบ่อแก้ว

ประวัติบ้านบ่อแก้ว

        หลังจากปี พ.ศ.2509 มีบุคคลย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านหนองตาโกน ประมาณ 22 หลังคาเรือน ปี พ.ศ.2512 ก็ย้ายข้ามทุ่งมาอยู่บ้านบ่อแก้วปัจจุบันนี้ ชาวบ้านจึงได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะไปขุดบ่อเพื่อนำน้ำมาใช้ พอไปขุดที่ท้ายอนามัย พบว่าน้ำบริเวณนั้นมีความใสสะอาดเหมือนดังแก้ว จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านบ่อแก้ว"

        บ้านบ่อแก้ว ต.พานทอง อ.ไทรงา จ.กำแพงเพชร   มีจำนวนประชากร 223 ครัวเรือน บ้านบ่อแก้วได้มีการบริหารจัดการชุมชนภายใต้โครงการท่องเที่ยวโอท้อปนวัตวิถี  ชาวบ้านบ่อแก้วมีพื้นฐานอาชีพหลักคือการเกษตร และได้มีการสร้างรายได้จากอาชีพเสริมเมื่อฤดูการทางการเกษตรว่างลงก็ได้สร้างรายได้ด้วยอาชีพทางด้านหัตถกรรมต่างๆ บางครอบครัวสร้างเป็นอาชีพหลัก ชาวบ้านได้จัดรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์หัตถกรรม และได้จัดรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างรายได้  เช่น กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าว  กลุ่มไม้กวาดอ่อนไม้กวาดแข็ง  กลุ่มผ้าทอ กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่  กลุ่มเสื่อกก  กลุ่มจักสานงานไม้ไผ่ 

Advertisement

Advertisement

        โดยแต่ละกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง เกื้อกูลกันและกันและร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และนอกจากนีัยังมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและคนรุ่นหลังได้มีโอกาสสัมผัส ได้มีโอกาสลงมือทำเพื่อเป็นการฝึกทักษะในงานหัตถกรรม และได้เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีอีกด้วย

 กลุ่มไม้กวาด

ขอบคุณภาพจาก facebook: Earn Siri Bjกลุ่มจักสาน

ขอบคุณภาพจาก facebook: Earn Siri Bj

กลุ่มเสื่อกก

ขอบคุณภาพจาก facebook: Earn Siri Bjกลุ่มทอผ้าไหม

ขอบคุณภาพจากเว็บไซด์ https://pixabay.com     ลูกหลานบ้านบ่อแก้วมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสืบสานหัตกรรมที่สวยงามนี้ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถมาเยี่ยมชมสินค้าหัตถกรรมฝีมือกลุ่มแม่บ้านของชาวบ้านบ่อแก้วได้นะคะ มีทั้งราคาปลีกและราคาส่ง ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

Advertisement

Advertisement

ขอบคุณภาพจาก facebook: Earn Siri Bj 

ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด