ความรู้

จิตวิทยา มศว เรียนอะไรบ้าง? มาดูกันเลย

916
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
จิตวิทยา มศว เรียนอะไรบ้าง? มาดูกันเลย

ีhttps://pixabay.com/th/photos/ห้องสมุด-หนังสือ-ชั้นวางหนังสือ-438389/

ภาควิชาจิตวิทยาอยู่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยตอนเเรกนั้นได้เปิดเป็นหลักสูตรปริญญาโทเดิมทำหน้าที่วิจัยทางด้านจิตวิทยา จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” ทำหน้าที่วิจัยเพียงอย่างเดียว ในปีพ.ศ. 2519 มศวได้ทำการเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาขึ้นจนมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเรื่อยมาจนกลายมาเป็นหลักสูตรปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ในปัจจุบัน


https://www.facebook.com/PsychologySWU/

ซึ่งมหาวิทยาลัยเปิดสอนจิตวิทยาก็มีมากมายแต่ที่เรียนที่น้องๆมัธยมปลายที่มีใจรักอยากจะเรียนจิตวิทยาทั้งหลายก็คงจะใฝ่ฝันอยากจะเรียนที่ มศว หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยความเก่าแก่ของหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นที่แรกๆและหลักสูตรก็ยังคงปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-594090/

โดยในหลักสูตรจะมีเนื้อหาที่ต้องเรียนทั้งหมด ดังนี้

Advertisement

Advertisement

– ชั้นปีที่ 1จะเน้นไปทางเรื่องจิตวิทยาพื้นฐานและการสังเกตอารมณ์และแรงจูงใจ ชีวจิตวิทยาเบื้องต้น

– ชั้นปีที่ 2 ก็จะเรียนเนื้อหาเจาะลึกจากปีที่ 1 มากยิ่งขึ้น จะเริ่มมีกระบวนการคิด สัมผัส รับรู้ทางจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องจะได้เรียนเจาะลึกขึ้น

- ชั้นปีที่ 3 มีรายวิชาทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกต์, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา, , จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม และในปีสุดท้ายน้องจะได้เรียน จิตวิทยาสุขภาพพื้นฐาน, วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา และฝึกงานในสถานที่จริงด้วยน้องๆจะต้องมีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา และเริ่มลงพื้นที่ฝึกงานจริง

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวสาขาจิตวิทยาที่น้องๆหลายคนอยากรู้ หวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินเรียนต่อในสถานศึกษาจิตวิทยาที่ทุกคนใฝ่ฝันสาขาวิชาจิตวิทยา ที่นี่ไม่ได้แยกเป็นเอกวิชาต่างๆ แต่น้องๆ จะได้เรียนวิชาจิตวิทยาทั่วไป เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียนที่สูงขึ้น หรือในการทำงาน โดยที่น้องๆจะรู้ได้ว่ามีความสนใจหรือมีศักยภาพในด้านใดเป็นพิเศษ

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์