อื่นๆ

คนทำเพลง 2 เพลงรักประเทศไทย

คนทำเพลง 2 เพลงรักประเทศไทย

คนทำเพลง ใน ที่นี้คือ ตัวเราเอง เป็นผู้แต่งคำร้อง ทำนอง เพียงผู้เดียว จัดการเรื่องเรียบเรียงเสียงประสาน โดยการว่าจ้าง ติดต่อนักร้อง ติดต่อห้องบันทึกเสียง บันทึกเสียง เป็นเพลงที่สมบูรณ์ คือมีทั้งเสียงร้อง และ เสียงดนตรี นายกฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี ผู้แต่ง คำร้อง-ทำนองเพลง

นายกฤษฎ์พลัฏฐ์  มีศรี (ครูปฐม) ผู้แต่งคำร้อง-ทำนองเพลงรักประเทศไทย

เพลงรักประเทศไทยมีลำดับการแต่ง คือ

1. แรงบันดาลใจ  เราติดตามข่าวจากสื่อต่างๆ ประมวลได้ว่าประเทศไทย เวลานี้ คนไทยคิดต่าง มีความคิดเห็นตามกระแส จนด้อยค่าประเทศของตนเอง เห็นวิถีชีวิตของคนในประเทศอื่นดีกว่าวิถีชีวิตของคนไทย บางคนถึงกับอยากย้ายประเทศก็มี การรับรู้ของบางคน แยกแยะ คิดวิเคราะห์ จนกลายเป็นเกลียดประเทศไทย เรามองสังคมด้วยความเป็นห่วง จึงอยากให้คนไทยรักประเทศไทย เราจึงลงมือแต่งเพลงรักประเทศไทย ใช้เวลาปรับปรุง จนเป็นที่พอใจ เป็นคำร้องตามทำนองเพลง ดังนี้

Advertisement

Advertisement

เพลงรักประเทศไทย

"สี่ภาคของไทย  มีใต้เหนือกลางอีสาน  หลากชาติพันธุ์  อยู่ร่วมกัน แต่โบราณมา  สืบจากสุโขทัย  เกรียงไกรอยุธยา  ธนบุรีมา  พาสู่กรุง/รัตนโกสินทร์

ติดต่อสัมพันธ์  เป็นกัลยาณมิตร ผูกพันใกล้ชิด  สวัสดี  เป็นศรีแผ่นดิน  มีกิจกรรมนำด้วยศาสตร์และศิลป์  ขยันทำกิน  พัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน

(พูดเป็นจังหวะ) คนไทยเข้าใจหน้าที่  พิทักษ์รักษาชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์ สามเสาหลักไทย  เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ป้องกันประเทศ และปฏิบัติตามกฎหมาย ต้านภัยคนโกง เคารพสิทธิเสรีและเสียภาษีตามฐานนิยม

ก้าวทันสากล  ผู้คนมีศีลธรรม  น้ำใจดีงาม  แดนสยามยังความรื่นรมย์  หลากหลายภูมิปัญญา เชิดหน้าชูตาสังคม ล้ำค่านิยม ภูมิใจนักรักประเทศไทย

SOLO

สี่ภาคของไทย  มีใต้เหนือกลางอีสาน  หลากชาติพันธุ์  อยู่ร่วมกัน แต่โบราณมา  สืบจากสุโขทัย  เกรียงไกรอยุธยา  ธนบุรีมา  พาสู่กรุง/รัตนโกสินทร์

Advertisement

Advertisement

ติดต่อสัมพันธ์  เป็นกัลยาณมิตร ผูกพันใกล้ชิด  สวัสดี  เป็นศรีแผ่นดิน  มีกิจกรรมนำด้วยศาสตร์และศิลป์  ขยันทำกิน  พัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน

(พูดเป็นจังหวะ) คนไทยเข้าใจหน้าที่  ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  รักษาสิ่งแวดล้อม/ สืบสานประเพณี มรดกดีทางวัฒนธรรม

ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ร่วมบรรเทาภัย ไม่ก่อการร้ายทำลายสังคม/ใช้เทคโนโลยีนำพาไทยนี้ก้าวทันสากล

ร่ำลือชื่อเสียง พร้อมเพรียงสมานฉันท์ เพียงพอสร้างสรรค์ มวลประชา เป็นสาธุชน ประชาธิปไตยชาวไทยมีในตน หนึ่งในสากล ภูมิใจนักรักประเทศไทย"

2. ติดต่ออาจารย์ตี๋ กำแพงแสน เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ได้เป็นมิดี้ไฟล์ ติดต่อนักร้อง คือ วุฒิ นภาชัย โดยเราส่งเนื้อเพลงและเสียงร้องประกอบดนตรี ผ่านทาง Messenger ของ Facebook ให้นักร้องได้ฝึกร้องจนมั่นใจ ติดต่อห้องบันทึกเสียง คือสริ่มหวานเร็คคอร์ด (อาจารย์งัว) อยู่ที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เริ่มตั้งแต่ปรับปรุงแก้ไขมิดีไฟล์ดนตรี จัดการบันทึกเสียง จนสำเร็จเป็นเพลง ในขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่าย เราเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด
นักร้อง วุฒิ นภาชัย นักร้อง : วุฒิ นภาชัย อยู่กับ กฤษฎ์พลัฏฐ์
อาจารย์งัว สริ่มหวานเร็คคอร์ด อาจารย์งัว สริ่มหวาน : ผู้บันทึกเสียง

Advertisement

Advertisement

นำไฟล์ MP.3 เพลงรักประเทศไทย บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

3. นำเพลงรักประเทศไทย เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุเอ็นทีเรดิโอ FM.91.25 Mhz. ตั้งอยู่ 67/5 หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จ.นครปฐม

จัดรายการวิทยุ จัดรายการ เผยแพร่เพลงรักประเทศไทย ทางสถานีวิทยุ

4. มอบเพลงรัประเทศไทย ให้ชมรมไทยลาวคั่งนครปฐม นำไปใช้เป็นเพลงสำหรับกิจกรรมเต้นรำตามเพลง ซึ่งชมรมไทยลาวคั่งได้ร่วมกับโรงเรียนวัดกงลาด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นำสมาชิกของชมรมร่วมกันเต้นรำตามเพลง เพื่อออกกำลังกายและสืบสานศิลปะการแสดง กำหนดสัปดาห์ละ 3 วัน คือวันอาทิตย์ วันอังคาร และวัพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. โดยประมาณ
กิจกรรมเต้นรำตามเพลง กิจกรรมเต้นรำตามเพลง ของชมรมไทยลาวคั่งนครปฐม

ความภูมิใจ เพลงรักประเทศไทย ได้รับการการนำไปใช้ คือชมรมไทยลาวคั่งนครปฐม ได้นำไปจัดกิจกรรมเต้นรำตามเพลง โรงเรียนวัดกงลาด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ติดตามดูได้จาก Link https://www.facebook.com สวัสดี

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์