ความรู้

เงินกู้ฉุกเฉิน "ออมสิน" กับ "ธกส."

162
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เงินกู้ฉุกเฉิน "ออมสิน" กับ "ธกส."

การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ทำให้หลายคนไดรับผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านการเงิน สถาบันการเงินหลายแห่งได้มีการออกมาตรการมาช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร รวมถึงธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหการณ์การเกษตร หรือ ธกส ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐ ได้เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ลงทะเบียนเพื่อกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา มาดููคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้เงินฉุกเฉินของทั้ง 2 ธนาคารกันครับ

ธนาคารออมสิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผู้มีอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ

ออมสินคุณสมบัติของผู้กู้ ที่มีอาชีพอิสระ

-อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เช่น พ่อค้า-แม่ค้า คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

-มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

-เมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้ ที่มีรายได้ประจำ

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ

-มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

-ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน

-ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

-กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

2.เลือกเลือกเงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ หรือ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ซึ่งในกรณีของผู้เขียนเลือกกรณีผู้มีรายประจำ

Advertisement

Advertisement

3.อ่านเงื่อนไข กดยินยอมข้อตกลง

ลงทะเบียนออมสิน4.กรอกข้อมูลส่วนตัว

-เลขที่บัตรประชาชน

-ชื่อ

-เบอร์โทรศัพท์

-ผลกระทบที่ได้รับ จาก COVID-19

ลงทะเบียนออมสิน5.เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดลงทะเบีบน จะมีข้อความแจ้ง ลำดับที่ลงทะเบียน และรอ SMS ให้ไปติดต่อที่สาขาของธนาคารที่เลือกไว้

ลงทะเบียนกู้ออมสิน

รายละเอียดการลงเบียนเพิ่มเติม สามารถอ่าได้ที่ รีวิวลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินของออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส

ธกสคุณสมบัติของผู้กู้

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-เป็นเกษตรกร หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัวเกษตรกร

-วงเงินกู้ สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ลงทะเบียนผ่านช่องทาง Line Official "BAAC Family" ID @baacfamily

2.เลือกเมนู ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธกส และกดยอมรับเงื่อนไข

ธกส3.กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล หมายเลขประตัวประชาชน 13 หลัก และเบอร์โทรศัพท์

Advertisement

Advertisement

ธกส4.ระบุอาชีพที่ประกอบในปัจจุบัน ความต้องการที่จะประกอบอาชีพเกษตรกร และ ทักษะอาชีพที่ต้องการพัฒนา

ธกส5.กรอกข้อมูลสำหรับการข้อสินเชื่อ

-เลือกวงเงินที่ต้องการกู้ สูงสุด 10,000 บาท

-ระบุการชำระหนี้เป็นงวดรายเดือน, ราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน

-กรอกที่มาของรายได้ ที่นำมาชำระหนี้

-เลือกสาขา ธกส ใกล้บ้าน

6.เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กดยืนยันการลงทะเบียน จะมี SMS แจ้งจาก ธกส ว่าได้รับข้อมูลแล้ว พร้อมกับหมายเลขอ้างอิง และรอการนัดหมายจากธนาคาร ธกส สาขาที่เลือกไว้อีกครั้ง

ธกสธกส

แม้ว่าทั้ง 2 ธนาคารจะมีชื่อโครงการที่เหมือนกันคือ กู้เงินฉุกเฉิน แต่วัตถุประสงค์ของธนาคาร มี 2 กลุ่ม คือ ผู้มีอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ ส่วนของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส จะเน้นกลุ่มเกษตรกร และสามารลงทะเบียนได้เพียงธนาคารเดียวเท่านั้น

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์