ความรู้

แบบทดสอบเรื่องวันออกพรรษา

182
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แบบทดสอบเรื่องวันออกพรรษา

สวัสดีครับนักสะสมเกียรติบัตรทุกท่านวันนี้เรามีแบบทดสอบออนไลน์มาให้ทุกท่านได้ทำกันเรื่อง"วันออกพรรษา"รับเกียรติบัตรทางemailเมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดย กศน.อำเภอบางเสาธง

แบบทดสอบ

หลักเกณฑ์ในการทำแบบทดสอบ

1.แบบทดสอบนี้มีจำนวน15ข้อ รวมทั้งหมด15คะแนน

2.เกณฑ์การผ่านการประเมินต้องได้ 80% ขึ้นไป

3.หากท่านทำแบบทดสอบผ่าน80%ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางemailที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

(ทำแบบทดสอบ)

ตัวอย่างข้อสอบ

และในวันนี้เราก็ได้นำประวัติความเป็นมาของวันออกพรรษามาให้ทุกท่านได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบทดสอบต่อไป

ประวัติโดยย่อในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา (3เดือน) ครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ ทั้ง 3 ได้แก่ บันไดเงิน และ บันไดทอง และ บันไดแก้ว ซึ่งสักกเทวราช (พระอินทร์) ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ ที่ ประตูเมืองสังกัสนคร ที่นั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างมารอรับตักบาตรกัน อย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฏการณ์ในวัน แรม1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ เรียก “วันเทโวโรหณะ” และ วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก เพราะวันนั้นโลกทั้ง 3 คือ สวรรค์ มนุษย์ และ บาดาลต่างสามารถแลเห็นกันได้ตลอดทั้ง 3 โลก

Advertisement

Advertisement

ตัวอย่างข้อสอบ

หลักธรรมที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา:ในวันออกพรรษามีหลักธรรมสำคัญที่ควรนำไปปฏิบัติ คือ ปวารณา การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้การปวารณานี้อาจแบ่งบุคคลออกเป็น 2 ฝ่าย คือ1ผู้ว่ากล่าวตักเตือน จะต้องเป็นผู้มีเมตตา    2 ผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือน ต้องมีใจกว้าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร (ตัวอย่างเกียรติบัตร)

ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณกิจกรรม:แบบทดสอบวันออกพรรษาซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธงที่ได้จัดหลักสูตรที่ดีๆ มาให้เราได้ทำกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หากท่านใดสนใจทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรีในหลักสูตรอื่นๆ ก็ให้กดติดตามเราไว้ได้เลยครับเราจะนำแบบทดสอบมาให้ทุกท่านได้พัฒนาตนเองกันเรื่อยๆ ทางเราเป็นเพียงผู้นำลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ที่น่าสนใจมาแบ่งปันเท่านั้น ไม่ใช่เจ้าของหลักสูตรหรือผู้จัดทำแบบทดสอบ ดังนั้นหากท่านใดมีปัญหาในการรับเกียรติบัตร ให้ติดต่อหน่วยงานเจ้าของแบบทดสอบโดยตรงนะครับ

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์