คัดลอกลิงค์

ความรู้

International trade การค้าระหว่างประเทศ

151
khunmintra
khunmintra
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก khunmintra
แจ้งตรวจสอบ
International trade การค้าระหว่างประเทศ

International trade การค้าระหว่างประเทศ

ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ประเทศที่ทำการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเรียกว่า “ประเทศคู่ค้า” สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อเรียกว่า “สินค้าเข้า” imports และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไป เรียกว่า “สินค้าออก”exports ประเทศที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า “ประเทศผู้นำเข้า” ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศ เรียกว่า “ประเทศผู้ส่งออก” โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศ ผู้นำสินค้าเข้า และ ประเทศผู้ส่งสินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้า แตกต่างกัน ประเทศที่ผลิตสินค้าได้เกินความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ จะมีสินค้าเหลือก็สามารถส่งออกไปขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอื่นที่ผลิตสินค้าภายในประเทศไม่ได้ หรือต้องใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า แต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ประเทศของตนเอง มีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด

Advertisement

Advertisement

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ

เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ทำให้ประเทศต่างๆ ในโลกทำการค้าขายกันเป็นเพราะว่า ไม่มีประเทศใดในโลกสามารถผลิตสินค้าและบริการ ทุกอย่างได้ครบและเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีขีดความสามารถผลิตสินค้าได้ทุกอย่าง แต่อาจจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน การที่แต่ละประเทศผลิตเฉพาะสินค้าที่ตนมีความถนัดหรือมีความได้เปรียบจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์แก่ทุกประเทศร่วมกัน ดังนั้นการค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นถือว่าเป็นการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศตามความชำนาญของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศในแต่ละประเทศซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกให้เกิดประสิทธิภาพ

Advertisement

Advertisement

ส่งเสริมของไทย

เพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่าและผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศก่อนอื่นเราต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบของนโยบายการค้าระดับชาติและระดับทวิภาคี โดยทั่วไปแล้วนโยบายการค้ากำหนดมาตรฐานเป้าหมายและกฎและข้อบังคับของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ นโยบายดังกล่าวมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละประเทศโดยถูกกำหนดโดยเจ้าหน้าที่สาธารณะของประเทศ ในบางกรณีพวกเขาถูกว่าจ้างเพื่อปกป้องและส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่น พวกเขาสามารถตั้งค่าเพื่อส่งเสริมการนำเข้าสินค้าบางอย่างในขณะที่มีการห้ามส่งสินค้าจากคนอื่น

 งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ที่ครบครันที่สุด

 

 เครดิตรูปภาพ https://www.thaitradefair.com/

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด