โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตกงานสู้...โควิด (Lady Mission)

ตกงานสู้...โควิด (Lady Mission)

ตกงาน...สู้โควิด (Lady mission)  เรื่องราวของคุณขวัญคุณแม่ลูกสอง วัย45ปี ที่ต้องตกงานเนื่องจากพิษโรคระบาด Covid-19 ในระยะเวลา 2-3 เดือนกับการล็อคดาวน์เพื่อระงับการระบาดของโรค คุณขวัญเป็นคนหนึ่งที่ต้อง