ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชาวเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชาวเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ท่องเที่ยวเช่นเดิมวันนี้หนุ่ม-สุทนพาทุกท่านไปท่องเที่ยวตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ "ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชุมชนชาวเมืองเพชรบูรณ์เมื่อครั้งอดีต" อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

หอโบราณคดีเพ็รบูรณ์อินทราชัย

หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

เราเริ่มต้นที่บริเวณ "หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย" ผู้สร้างได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกกรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 72 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นชื่อ "หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย" บริเวณนี้เป็นศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดเพชรบูรณ์มาก่อน ทุกวันนี้ภายในหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมณฑลเพชรบูรณ์หรือจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อครั้งสมัยปี พ.ศ. 2447 ดังนั้นขอแนะนำผู้อ่านทุกท่านเมื่อเดินนทางมาถึงหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยแล้วเข้าชมภายในโดยเริ่มต้นที่

Advertisement

Advertisement

  • จุดที่ 1 โรงหนัง ไทยเพ็ชรบูล เป็นวีดีโอเล่าเรื่องมณฑลเพชรบูรณ์ เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จมณฑลเพชรบูรณ์

หอโบราณคดีเพ็รบูรณ์อินทราชัย

โรงหนัง ไทยเพ็ชรบูล ฉายวีดีโอเล่าเรื่องราวของมณฑลเพชรบูรณ์

  • จุดที่ 2 วิถีชีวิตมนุษยชาติอดีตกาลและเกี่ยวกับเมืองโบราณศรีเทพ

หอโบราณคดีเพ็รบูรณ์อินทราชัย

วิถีชีวิตมนุษย์เมื่อครั้งอดีตกาล

หอโบราณคดีเพ็รบูรณ์อินทราชัยหอโบราณคดีเพ็รบูรณ์อินทราชัยหอโบราณคดีเพ็รบูรณ์อินทราชัย

เรื่องราวของเมืองโบราณศรีเทพ

  • จุดที่ 3 สุดท้ายคือ ห้องวัดมหาธาตุ มีองค์พระพุทธรูปโบราณของมณฑลเพชรบูรณ์เมื่อครั้งขุดพบจารึกในลานทองชื่อเมืองเพชรบูรณ์เขียนว่า "เพชรบุร" ถัดไปคือหลักประหารชีวิตเมื่อครั้งอดีตกาล "หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย" ตั้งอยู่ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. แล้วเดินต่อไปขึ้นชั้นที่ 2 ของอาคารยังมีเรื่องราวอีกมากมายต้องชมให้ได้นะครับผม

Advertisement

Advertisement

เสร็จแล้วนั่งรถราง "ชมรอบตัวเมืองเก่าเพชรบูรณ์" บนรถรางมีมัคคุเทศก์บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ที่เดินทางผ่านครับ โดยเริ่มต้นที่

หอโบราณคดีเพ็รบูรณ์อินทราชัย

นั่งรถรางชมรอบตัวเมืองเก่าเพชรบูรณ์

  • จุดที่ 1 ประติมากรรมมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ จุดนี้ทุกท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับประติมากรรมมะขามยักษ์ได้ครับ

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน

  • จุดที่ 2 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นหลักศิลาแลงหรือแท่งหินทรายมีอักษรขอม บาลีสันสกฤตหรือบาลีขอม-เขมร พบที่เมืองศรีเทพอายุประมาณ 1,700 ปี ได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ชาวบ้านชาวเมืองมากราบขอพรกันมากจริง ๆ

ศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

Advertisement

Advertisement

วัดไตรภูมิวัดไตรภูมิวัดไตรภูมิ

วัดไตรภูมิ

  • จุดที่ 4 มาที่ หอเกียรติยศเพชรบุระ จัดแสดงเรื่องราวของชาวเมืองเพชรบูรณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น เขาทราย เขาค้อ แกแล็คซี่ สำหรับเขาทรายเป็นนักมวยแชมป์โลก 19 ครั้งและไอ้แซบแสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์ ดั้งเดิมเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้น

หอเกียรติยศเพชรบุระ

หอเกียรติยศเพชรบุระ

หอเกียรติยศเพชรบุระ

เขาทราย เขาค้อ แก แล็คซี่

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกกรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกกรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

  • จุดที่ 5 สุดท้ายคือ หอภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวบ้านเพชรบูรณ์ จัดแสดงวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์มีอาชีพทำนาปลูกข้าว แต่ที่สำคัญเมื่อครั้งอดีตกาลการทำไร่ยาสูบเป็นยาสูบยอดเยี่ยมให้รสชาติของคนที่สูบยาเส้นจริง ๆ

หอภูมิปัญญายาสูบ

หอภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวบ้านเพชรบูรณ์

น่าสนใจไปเที่ยวครับจังหวัดเพชรบูรณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 055-252742  ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอขอบคุณ ผอ.ญาติกา แก้วบริสุทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ที่ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินทางไปเก็บข้อมูลเรื่องราวท่องเที่ยวมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจไปเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ "เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ ถ้าอยากรู้ต้องออกเดินทางไป...กับ...ผมหนุ่ม-สุทน” ขอบคุณและสวัสดีครับ

ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

มาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยกันครับ

เรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟซบุ๊ก : เก็บเรื่องมาเล่า โดย หนุ่ม-สุทน

#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น.

#ติดต่อวิทยากรด้านการท่องเที่ยวได้ที่ได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก

#เที่ยวเพลิน #เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #bigmaptravel #Tourism local life ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน

กำลังหาที่เที่ยวหรือเปล่า? หาข้อมูลที่เที่ยวสุดปังได้ที่ App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน
เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน
อ่านบทความอื่นจาก เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน

นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ วิทยากรบรรยายท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มากความสามารถและประสบการณ์จริงจา

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์