คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เพชรบูรณ์เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาไม่เต็มดวง 49%

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เพชรบูรณ์เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาไม่เต็มดวง 49%

เพชรบูรณ์-เห็นปร่กฏการณ์สุริยุปราคาไม่เต็มดวง 49% ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯหนองนารี ตั้งกล้องโทรทัศน์ให้ปชช.และนศ.เข้าชม

เวลา 10.00 น.วันที่ 26 ธันวาคม ที่บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อกทีเรียนรู้หนองนารี อบจ.เพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีการจัดตั้งกล้องโทรทัศน์เถื่อชมปรากฎการณ์”สุริยุปราคา”หรือ”สุริยคราส”ไม่เต็มดวง โดยมีนักศึกษาและประชาชนชาวเพชรบูรณ์ให้ความสนใจทยอยเดินทางไปชมดูอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สำหรับปรากฎการณ์สุริยุปราคาดังกล่าว เริ่มเกิดคราสสัมผัสแรกเมื่อเวลาราว 10.30 น. และค่อยกินลึกที่สุดราว 49% เมื่อเวลาราว 12.05 น. จากนั้นคราสจึงค่อยเริ่มคลายออก กระทั่งถึงเวลาราว 13.55 น.จึงคลายออกหมดทั้งดวง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1577357818346.jpg

อย่างไรก็ตามระหว่างเกิดสุริบุปราคาดังกล่าว ทั้งนักศึกษาและประชาชนต่างพากันตื่นเต้นดีใจที่ได้มีโอกาสได้ชมปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ในครั้งนี้ และการชมสุริยุปราคาในครั้งนี้ นายธีรวัฒน์ คำพิทูล เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯยังอธิบายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมอีกด้วย และระหว่างการชมมีการห้ามชมด้วยตาเปล่า ขณะเดียวกันการชมผ่านกล้องโทรทัศน์จำเป็นต้องมีฟิลเตอร์กรองแสงพระอาทิตย์โดยเฉพาะอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

อนึ่ง “สุริยุปราคา” หรือ”สุริยคราส” เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน  เมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบังมิดหมดทั้งดวงหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับ จ.เพชรบูรณ์ เคยเห็นปรากฏการณ์เต็มดวงเมื่อปี 2538

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1577359088531.jpg

ภาพบนนี้-อจ.จันทร์แรม แสงบุตรดี เป็นผู้ถ่าย
โดยถ่ายแสงที่รอดรูช่องว่างระหว่างใบไม้เล็กๆ ทำให้เกิดภาพดวงอาทิตย์บนพื้นเป็นรูปดวงอาทิตย์ถูกบดบังเป็นเสี้ยวมากมาย (หลักการเกิดภาพ ของกล้องรูเข็ม 1 ช่องว่างคือ 1 ภาพ)

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด