คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “สมุทรสงคราม-เพชรบุรี”

เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน
เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน
แจ้งตรวจสอบ
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “สมุทรสงคราม-เพชรบุรี”

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” ทักทายวันพฤหัสที่ 3 กันยายน 2563 วันนี้หนุ่ม-สุทนนำเสนอ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “สมุทรสงคราม-เพชรบุรี” ไหว้พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธ์ตามความเชื่อของชาวพุทธเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรี

เริ่มต้นออกจากเมืองหลวงกรุงเทพฯ มาตามเส้นทางสายพระราม 2 ถึงเขตคลองโคนเลี้ยวซ้ายแวะปั้มน้ำมันปตท.ทำภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วเดินทางต่อเข้า วัดเขายี่สาร เป็นจุดที่ 1 วิหารหลวงปู่ศรีราชากราบบูชาขอพรและยังมีไม้แกะสลักเป็นเทพเจ้าของชาวจีนที่อัญเชิญมากับเรือสำเภาสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางทะเล และเดินขึ้นเขาเตี้ย ๆ มีถ้ำเล็ก ๆ ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เสร็จแล้วมาท่าน้ำถ่ายภาพวิวทิวทัศน์แม่น้ำเขายี่สาร

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อเส้นทางเขายี่สาร-ชุมชนบางตะบูนข้ามสะพานแม่น้ำบางตะบูนลงสะพานเลี้ยวขวาเข้า วัดปากอ่าวบางตะบูน จุดที่ 2 ขึ้นบนวิหารบูชาองค์พระพุทธรูปสุโขทัยและรูปหล่อหลวงพ่อแฉ่ง แล้วออกมาบริเวณท่าน้ำแม่น้ำบางตะบูนขอพรองค์เทพเจ้ากวนอูในศาลเจ้าเก๋งจีนเล็ก ๆ หรือไปกราบศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ ปากน้ำบางตะบูนก็ได้ครับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรี

Advertisement

Advertisement

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเดินทางต่อตามเส้นทางปากอ่าวบางตะบูนผ่านนาเกลือแวะจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณนาเกลือ แวะเข้าจอดเป็น จุดที่ 3 ยุ้งเกลือ ตรงนี้มีสะพานไม้ทอดยาวเข้านาเกลือและกังหันลมสมัยโบราณแวะถ่ายภาพวิวทิวทัศน์วิถีชาวนาเกลือสวยงามในแบบโพสต์ท่าตามใจปรารถนาคิคิหนุ่ม-สุทนถ่ายแบบโพสต์ท่ากับนาเกลือมาแล้วครับจุดนี้แหละชิลล์ ๆ ไม่ต้องรีบเร่งแต่เวลาแสงตะวันหรือแสงแดดส่องอ่อน ๆ จะสวยงามมากครับ

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีได้เวลาเดินทางต่อมาที่ วัดในกลาง เป็นจุดแวะที่ 4 ของทริปนี้ครับ วัดในกลางมีจุดที่น่าสนใจต้องเข้าชมและกราบขอพร

Advertisement

Advertisement

1. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรี2. ศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธจำลองหลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรี3. พลาดไม่ได้ศาลาการเปรียญหรือเคยเป็นพระที่นั่งในสมัยแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชมลวดลายของตัวเสาและบนเพดานสูง แล้วบูชาองค์หลวงพ่อสุโขทัยพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดฯ ให้อัญเชิญถวายวัดในกลางครับ

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเสร็จแล้วก็มาถึง จุดที่ 5 วัดต้นสน ริมแม่น้ำเพชรบุรีเรียกว่า “สุดสายปลายน้ำเพชรบุรี” บริเวณนี้เป็นที่ตั้งวิหารหลวงพ่อสัมฤทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สร้างขึ้นมาสมัยขอมปางห้ามสมุทรองค์ไม่ใหญ่มากมาจากเมืองหงสาวดีเมื่อครั้งนั้นเป็นราชธานีของชาวมอญหรือชาวรามัญ

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีได้เวลาพอแล้วสมควรออกเดินทางมาจุดสุดท้ายของวันนี้ จุดที่ 5 วัดเขาตะเครา หรือวัดเขาจีนเคราริมแม่น้ำเพชรบุรีเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทำใจเย็น ๆ ให้สงบทำบุญจิตใจปลอดโปร่งสงบนิ่งแล้วตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าองค์หลวงพ่อทองหรือหลวงพ่อวัดเขาตะเคราประดิษฐานในมณฑป องค์หลวงพ่อทองมีองค์พระพุทธรูปยืนซ้ายและขวาเรียกพระทหารนอกจากนี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานด้วยสาธุ ๆ ทุกท่านครับ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีหนุ่ม-สุทนเขียนเล่าเรื่อง เส้นทางไหว้พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธ์ เส้นทางเชื่อมโยง 2 จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี น่าสนใจท่องเที่ยวจริง ๆ ครับ  “2 จังหวัด 3 แม่น้ำ แม่น้ำเขายี่สาร แม่น้ำบางตะบูน และสุดสายปลายน้ำเพชรบุรี” เท่านี้ก็แสนสุขใจอิ่มบุญกันทุกท่านโดยเฉพาะถ้าได้ไปในเส้นทางสายนี้ครับ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรี

Advertisement

Advertisement

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สมุทรสงคราม เพชรบุรีเรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น.

#เที่ยวเพลิน #เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #bigmaptravel #Tourism local life ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด