ไลฟ์แฮ็ก

8 เคล็ดลับฝึกทักษะให้ลูกมีสมาธิจดจ่อพัฒนาสู่ความอัจฉริยะ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
8 เคล็ดลับฝึกทักษะให้ลูกมีสมาธิจดจ่อพัฒนาสู่ความอัจฉริยะ

8 เคล็ดลับฝึกทักษะให้ลูกมีสมาธิจดจ่อพัฒนาสู่ความอัจฉริยะ

......ในปัจจุบันในครอบครัวทุกครอบครัวพ่อแม่ทุกคนอาจจะมีลูกน้อยที่ยังเล็กและโตมาพอจะศึกษาเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กในวัยนั้นๆสำหรับเด็กๆแล้ว การมีสมาธิคือการให้ความสนใจ ความจดจ่อ และความมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระยะเวลาที่เหมาะสม

8เคล็ดลับ

ารที่เด็กมีสมาธิจดจ่อนั้นทำให้เด็กมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทักษะการฟัง การอ่าน หรือการทำกิจกรรมอื่นๆที่มีผลต่อการเรียนรู้ จึงส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและจิตใจอย่างรอบด้านจนทำให้เด็กมีพื้นฐานเป็นอัจฉริยะได้ในอนาคต

เครดิตภาพ:https://tinyurl.com/qrj3kjs


...เด็กที่สามารถสังเกตได้จากการที่เขาสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จ เช่น เมื่อเล่นต่อบล็อกอยู่ก็ทำจนเสร็จ จึงค่อยเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่น สมาธิสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพราะหากไม่มีสมาธิ เด็กก็เรียนรู้ได้ไม่ดี การมีสมาธิที่ตั้งมั่น มีจิตใจที่จดจ่อนับเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญคือกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้
รวมทั้งนำไปสู่ทักษะการควบคุมตนเองให้มีความอดทน มุ่งมั่น อันเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและพัฒนาจนเป็นอัจฉริยะได้
ทความนี้ Bhudhadham78 จะบอกวิธี 8 เคล็ดลับฝึกทักษะให้ลูกมีสมาธิจดจ่อเพื่อพัฒนาสู่ความอัจฉริยะของเด็กกันหรือไลฟ์แฮ๊กพัฒนาเด็กเป็นอัจฉริยะจากเคล็ดลับนี้นะครับ

Advertisement

Advertisement

1.กิจวัตรประจำวันที่มีระบบทำให้ลูกมีสมาธิจดจ่อ

ในชีวิตประจำวัน การที่พ่อแม่กำหนดเวลาในการทำกิจวัตรแต่ละวันให้ลูกอย่างเหมาะสมกับความสามารถในการควบคุมตนเองให้จดจ่อกับภารกิจเหล่านั้นตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน จะช่วยให้เขามีใจจดจ่อต่อการทำกิจกรรมกรรมต่างๆให้เสร็จเป็นอย่างไร เป็นต้น เด็กที่ได้เรียนรู้และมีทักษะการบริหารจัดการที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตรวมถึงการทำงานในอนาคต ส่งเสริมให้มีวินัยสูง มีความรับผิดชอบ รู้จักจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมในชีวิต เด็กในกลุ่มนี้นะครับจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กอัจฉริยะ เป็นเด็กที่มีสมาธิเข้าใจตนเองเข้าใจงานและชีวิต เนื่องจากเด็กจะรู้จักสร้างสมาธิ จดจ่อ มุ่งมั่นทำงานต่างๆจนสำเร็จ เรียบร้อยเหมาะสมและเต็มศักยภาพของตนเอง

2.ฝึกให้ลูกลงมือทำจนสำเร็จลุล่วง

ส่งเสริมให้ลูกมีสมาธิจดจ่อทำสิ่งต่างๆทีละอย่างด้วยตนเอง และช่วยเหลือพ่อแม่ ย่างเหมาะสมตามวัย เข่นเก็บของเล่นเอง ช่วยพ่อแม่กวาดถูจนเสร็จ เมื่อลูกทำได้ คุณพ่อคุณแม่ต้องกล่าวชื่นชมด้วยนะครับ หากยังไม่สำเร็จก็สามารถช่วยเสริมได้ เมื่อลูกทำได้เองจะเกิดความภูมิใจและพ่อแม่ควรต่อยอดฝึกฝนลูกซึ่งนอกจากจะทำสำเร็จแล้ว ขั้นต่อไปต้องทำได้จนเรียบร้อยอีกด้วย8เคล็ดลับ

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพ:https://tinyurl.com/t2pl97h

3. ชวนลูกเล่นศิลปะ

อุปกรณ์วาด ขีดเขียน ปั้น ตัดแต่ง เกมฝึกสมองในแทบเล็ตกรือมือถือ เป็นต้น เป็นของเล่นที่สนุกไม่รู้จบ คุณพ่อคุณแม่ควรจัดมุมสำหรับการเล่น มีโต๊ะและเครื่องเขียนต่างๆ ที่ปลอดภัย ดินสอ สีน้ำ สีเทียน กรรไกรไม่มีคม กระดาษ ดินน้ำมัน ฯลฯ การนั่งเล่นบนโต๊ะจะช่วยให้นั่งเล่นได้นานมากขึ้น กิจกรรมที่กว่าจะสำเร็จเป็นชิ้นงาน เด็กต้องใช้สมาธิจดจ่อ ซึ่งเป็นสมาธิตามธรรมชาติเกิดความภาคภูมิใจเมื่อทำเสร็จหรือเล่นเสร็จลุล่วง8เคล็ดลับ

เครดิตภาพ:https://tinyurl.com/ujjzqak

4. อ่านนิทานด้วยกันและชวนคุย

เด็ก ๆ ทุกคนชอบฟังนิทานและมักจะอยู่นิ่งได้นานหลังจากนิทานจบ เหมือนท่านผู้อ่านตอนเด็กจะชอบให้คุณพ่อคุณแม่เล่นนิทานให้ฟังเช่นกันครับ คุณพ่อคุณพ่อชวนคุยลูกต่อ เพื่อให้ลูกจดจ่ออยู่กับเรื่องเล่าแสนสนุก ชวนพูดคุยให้ลูกแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถามเพื่อต่อยอดความคิดและจินตนาการ ขณะอ่านนิทานด้วยกัน ไม่ควรเปิดโทรศัพท์หรือสื่ออื่นไปรบกวน

Advertisement

Advertisement

5. ต่อบล๊อกหรือจิ๊กซอว์

การต่อบล๊อกหรือจิ๊กซอว์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาหลายด้านนะครับ ทั้งสมาธิจดจ่อ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกสายตาและพัฒนากล้ามเนื้อมัดต่างไป เมื่อต่อได้สำเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ หากต่อผิดก็ได้เรียนรู้ และรู้จักการเริ่มต้นใหม่8เคล็ดลับ

เครดิตภาพ:https://tinyurl.com/w7od7rw

6. เล่นตามสั่ง

การเล่นตามคำสั่งที่มีจำนวนคำสั่งเหมาะสมกับความสามารถในการจดจ่อของลูก จากจำนวนน้อนและเพิ่มคำสั่งต่อครั้งที่มากขึ้นจนทำให้ลูกสนใจจดจ่อกับการฟัง ควรเริ่มจากคำสั่งง่ายๆ เช่น หยิบหนังสือมาให้พ่อ 2 เล่ม หยิบน้ำส้มในตู้เย็นให้แม่ 1 กล่อง  ควรเล่นทีละคำสั่งแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความยากและตำนวนคำสั่งต่อครั้งเมื่อลูกทำได้ เนื่องจากความสามารถในการจดจำคำสั่งนี้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับสมาธิที่จดจ่อแล้ว ยังพัฒนาตามความสามารถด้านความเข้าใจภาษาและสติปัญญาของลูกนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานด้านการจดจำจนพัฒนาสู่ความเป็นอัจฉริยะได้นะครับ


7. เล่นกับเงา

หลังอ่านนิทานจบ  เตรียมไฟฉาย ปิดไฟ และล้มตัวลงบนที่นอนด้วยกัน ขณะที่ห้องมืดและมีเพียงเงาจากมือคุณพ่อคุณแม่ เด็ก ๆ จะมีสมาธิจดจ่อกับเงาดำที่เห็นตรงหน้า ได้ฝึกคิด ฝึกจินตนาการ คุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกทำมือเป็นเงาต่างไป และได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยครับ8เคล็ดลับ

เครดิตภาพ:https://tinyurl.com/soz779h

8. เล่นทีละอย่าง

เด็ก ๆที่ได้รับของเล่นมากกว่าหนึ่งชิ้นในแต่ละครั้งจะทำให้ความสนใจจดจ่อในสิ่งของชิ้นใดชิ้นหนึ่งลดลง เพราะขณะที่เล่นชิ้นหนึ่งก็เกิดสนใจอีกชิ้นหนึ่ง ทำให้การเรียนรู้ที่จะได้รับในขณะเล่นนั้นถูกขัดขวางเมื่อโดนเบี่ยงเบนความสนใจก็จะเสียสมาธิและไม่จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีหลายงานวิจัยให้ผลว่าการให้ของเล่นมากกว่าหนึ่งชิ้นส่งผลเสียมากกว่าผลดีโดยเฉพาะเด็กวัยต่ำกว่า 5 ขวบ นะครับจึงควรให้เด็กเล่นทีละอย่าง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสมาธิเด็กอีกมากมาย เช่นเล่นถือแก้วปริ่มน้ำโดยไม่ให้หก เล่นปิดตาทายเสียงที่ได้ยิน  เดินบนท่อนไม้โดยไม่ตก เป็นต้น

จากที่ผู้อ่านได้อ่านเคล็ดลับฝึกทักษะให้ลูกมีสมาธิจดจ่อมาแล้วข้างต้น คงจะได้เคล็ดลับไปฝึกลูกๆกันบ้างแล้วนะครับ นอกจากนี้ผู้เขียนขอแนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การชวนลูกสาวสวดมนต์ นั่งสมาธิ ก่อนนอนหรือตอนเช้าก่อนที่เด็กจะทำกิจกรรมใดๆ

บรรยากาศรอบตัวขณะทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสมาธิที่จดจ่อควรสงบไม่มีเสียงรบกวน ขณะทำกิจกรรมร่วมกันไม่ควรเปิดโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ดึงดูดความสนใจจนขัดขวางการเรียนรู้ หลายบ้านคิดว่าการที่ลูกนิ่งอยู่หน้าจอเป็นเพราะลูกมีสมาธิ  ความจริงแล้วภาพเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เต็มไปด้วยสีสันนั้นดึงดูดความสนใจของลูกเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารแบบ 2 ทาง ที่เด็กจะได้พัฒนาทักษะของตนเอง

เด็กที่อยู่กับหน้าจอก่อนวัยอันควร อาจมีปัญหาพัฒนาด้านภาษา อารมณ์และสังคมตามมา รวมถึงสมาธิจดดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจลดน้อยลง เพราะถูกเร้าดึงดูดความสนใจด้วยความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสื่อผ่านหน้าจอ และนี่ก็เป็นทริคในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ กันนะครับ   ส่วนบทความไลฟ์แฮกต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้น ขอให้ท่านผู้อ่านติดตามกันนะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามครับ


Bhudhadham78

เครดิตภาพปก:

https://tinyurl.com/rzd4rab

ขอขอบคุณภาพจาก: https://www.freepik.com

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์